ANTIGUA & BARBUDA
Start Fakta Offshore Bilda bolag

OFFSHOREBOLAG I ANTIGUA OCH BARBUDA

Antigua och Barbuda är ett självständigt engelsktalande land i Karibien. Landet utgör en politiskt stabil och säker jurisdiktion för etablering av bolag och öppnande av bankkonton offshore.

Konfidentialitet

Bolagslagstiftningen (1982 International Business Corporations Act) erbjuder ypperlig sekretess och konfidentialitet. Lagen förbjuder varje yppande av information som mottagits inom ramen för affärsmässiga relationer eller under yrkesmässig sekretess. Lagen gäller banker och s k 'professionals' (advokater, revisorer, tjänstemän vid myndigheter, sekreterare etc), och omfattar alla affärsmässiga transaktioner baserade i Antigua och Barbuda.

Innehavaraktier (bearer shares) är tillåtna. Ingen information om ägarna behöver uppges till de lokala myndigheterna. Det finns inte heller några krav på annan rapportering till myndigheterna (såsom reviderade årsbokslut etc).

Beskattning

Ett bolag som registrerats enligt denna lag är undantaget från inkomstskatt på alla betalningar till personer som är bosatta utanför Antigua och Barbuda. Personer som inte är hemmahörande i Antigua och Barbuda är inte skattskyldiga vad gäller fastighetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt eller stämpelskatt som avser aktier, skuldebrev eller andra värdepapper som utgivits av ett bolag som registrerats under denna lag.

Informationsutbyte

Eftersom Antigua och Barbuda är en självständig stat påverkas landet inte av de nya regler som Storbritannien och EU har infört vad gäller de s k 'British Dependent Territories'.

Antigua och Barbuda har ett dubbelbeskattningsavtal med Storbritannien, men har inte ingått några avtal om informationsutbyte på skatteområdet med någon annan stat.

Avtal om ömsesidig handräckning på rättsområdet (Mutual Legal Assistance Treaties) ingicks med USA och Storbritannien 1996. Dessa avtal avser handräckning i brottsutredningar, men omfattar inte information i rena skatteärenden.

Antigua och Barbuda har skrivit under en rad olika konventioner i frågot som rör narkotika och s k penningtvätt. Genom 'Proceeds of Crime Act' 1993 etablerades samarbete med USA och Storbritannien på dessa områden. Ett utlämningsavtal med USA undertecknades 1995. Genom lagen om penningtvätt 1996 (Money Laundering Act) uppställdes riktlinjer för offshorebankernas verksamhet.

Offshorelagstiftning

Registrering av bolag regleras i International Business Corporations Act från 1992 (med senare tillägg).

Ett offshorebolag i Antigua erbjuder följande:

Skattefrihet
  • Skattefrihet i femtio år. Skattefriheten omfattar de flesta slags inkomst - inkomst av näringsverksamhet, utdelning, räntor och royalties från källor utanför Antigua och Barbuda och som betalas till utländska personer eller bolag. Ingen beskattning av reavinster eller vid arv.
Rapportering mm
  • Ingen valutakontroll, och inga restriktioner vad gäller användning av bankkonton.
  • Inga formella krav vad gäller revision.
  • Inga krav vad gäller insändande av reviderade årsberättelser till myndigheterna.
Aktieägare
  • Inget lägsta aktiekapital. Aktier kan ha ett nominellt värde eller emitteras utan nominellt värde. Ett IBC kan öka eller minska sitt maximikapital genom ändring i bolagsordningen (Articles of Incorporation).
  • Innehavaraktier är tillåtna.
  • Minsta antal aktieägare är en (1)
Styrelse
  • Minsta antal styrelseledamöter (Directors) är en (1). Bolag kan registreras som Directors (Corporate Directors).
  • Inga krav vad gäller medborgarskap eller bosättning för styrelseledamöter (Directors). Styrelsemöten och bolagsstämmor kan hållas utanför Antigua och Barbuda. Röstning får göras genom ombud.
  • Bolagets handlingar kan förvaras utanför Antigua och Barbuda. Bolagets huvudkontor behöver inte vara placerat i Antigua och Barbuda.
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  KONSULTATION
OM OSS  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER  |  NYHETSARKIVET

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.