TRUSTER
Vad är en trust? Olika typer av truster

ANGLOSAXISKA TRUSTER

Don't put Trust in your Money unless you put your Money in the Trust

Den anglosaxiska trusten är ett flexibelt instrument, som är användbart för såväl utlandssvenskar som företagare i Sverige.

Truster i offshorejurisdiktioner lämpar sig väl för förvaltning av lös egendom eller som slutlig ägare i internationell företagsstruktur.

  • Kapitalförvaltning (bankmedel, aktieportföljer etc)
  • Slutlig ägare till internationellt holdingbolag
Kontakta oss

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.