MALTA
Start ITC Bilda bolag Beställa

MALTA


Malta är en självständig republik sedan 1964, då man vann självständighet från Storbritannien. Malta ligger i mitten av Medelhavet, ca 10 mil söder om Italien och trettio mil norr om Nordafrika.

Landet styrs av ett demokratiskt valt parlament som väljs genom allmänna val vart femte år. Befolkningen är ca 365 000 invånare.

Officiella språk är engelska och maltesiska men italienska talas också allmänt. Affärsspråket är engelska. Malta är medlem av brittiska samväldet och full medlem av EU sedan 2005. Officiell valuta är maltesisk lira (MTL), en MTL motsvarar ca 22 SEK.

Rättssystemet baseras på fransk rätt (Code Napoleon), men engelsk rätt (Common Law) har haft ett stort inflytande på skatte- och affärslagstiftningen.

Malta har dubbelbeskattningsavtal med 39 stater, däribland Sverige. 1996 reformerades bolagslagstiftningen, varvid särreglerna för s k offshorebolag avskaffades. Ambitionen är att alla maltesiska bolag skall omfattas av landets skatteavtal.

Maltabolag

Maltesiska s k 'offshorebolag' kunde registreras fram till 31 december 1996, och tilläts verka ram till 23 deptember 2004. Dessa bolag betalade en fast skatt om 5 % av all inkomst. De nya reglerna gör ingen skillnad mellan 'offshore-' och 'onshore-'bolag.

Malta erbjuder idag två typer av bolag som kan vara av intresse för internationell skatteplanering: International Holding Company (IHC) och International Trading Company (ITC). Dessa bolag följer normala maltesiska skatteregler och omfattas av landets skatteavtal.

Ett ITC definieras som ett bolag som endast bedriver affärsverksamhet från Malta med personer utanför Malta, och vars syfte är begränsat till sådan affärsverksamhet. Ett ITC kan inte äga andelar eller investera i utländska bolag.

Ett IHC är ett bolag vars verksamhet begränsas till innehav av ägarandelar eller pasivt mottagande av inkomst (räntor, royalty etc). Denna typ av bolag åtnjuter särskilt förmånlig beskattning när inkomst tas emot från innehav i utländska bolag (participating holdings).


Uppdaterad den 11 juni 2006


Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.