PT Consultancy Sweden erbjuder skatteeffektiva lösningar för internationell affärsverksamhet. Vi bildar bolag i Sverige och internationellt samt öppnar konto i utländska banker för Dig och Ditt företag. Vi kan erbjuda etableringar i ett brett urval av offshoreländer. Vi tillhandahåller: Bolagsbildning i Sverige - Registrering av bolag i utlandet (även offshore) - Utlandskonton - Konsultation rörande skattejuridik, skatteplanering och företagsetablering offshore.


OFFSHORE-STARTPAKET

  • IBC-BOLAG I BELIZE
  • KONTO & BANKKORT
  • POSTADRESS I HONG KONG

PRIS 35 000 KR + MOMS

OFFSHORE STARTPAKET!

BESKATTNING AV UTLÄNDSKA DOTTERBOLAG

Bolagsskatt, källskatt, dubbelbeskattningsavtal, svensk skatt och avräkningsregler.
Hur mycket blir det kvar av vinsten?

 

DOTTERBOLAG

SAJT-KARTA

BANKKONTAKTER - UTLANDSKONTON

Personligt bankkonto i Luxemburg
Företagskonto för offshorebolag med bankkort i utlandet
Myter om anonymitet
Vilka handlingar krävs vid kontoansökan från svenskt företag?

BOLAGSBILDNING

Bolagsbildning
Handelsbolag
Kommanditbolag
Ekonomisk förening
Filial till utländskt bolag
Jämförelse av olika bolagsformer

DOTTERBOLAG I UTLANDET

Att bilda dotterbolag i utlandet
Skattemässiga avgöranden
Utländsk skatt
Skatteavtal (dubbelbeskattningsavtal)
Skatt i Sverige
Avräkning av utländsk skatt
Avräkningsmetoder
Total skatt på utdelning från dotterbolag i utlandet


SKATTEPLANERING MED INTERNATIONELLA HOLDINGBOLAG

Allt om holdingbolag
Holdingbolag - så funkar det
Utdelning till holdingbolag
Mottagande av kapitalvinst genom holdingbolag
Lämpliga holdingbolagsjurisdiktioner
Överföring av svenskt aktiebolag till holdingbolagsstruktur
Rättsfall angående spärregeln i IL53
Svenska regler - kapitalvinstbeskattning vid försäljning av svenskt aktiebolag till holdingbolag i utlandet

HOLDINGBOLAG Ï LUXEMBURG

Luxemburg i korthet
Holdingbolagsstruktur baserad i Luxemburg
Holdingbolag i Luxemburg (SOPARFI-bolag)
Bolagsbildning i Luxemburg - Våra tjänster

LÅGSKATTEBOLAG I CYPERN

Cypern i korthet
Cypern IBC's (International Business Companies)

LÅGSKATTEBOLAG I MALTA

Malta i korthet
Malta ITC's (International Trading Companies)

BOLAG I STORBRITANNIEN

Ett av världens främsta finanscentra
Registrering av bolag i England
Skatt i Storbritannien
Svensk skatt på utdelning från engelskt bolag
Svensk filial
Företagsledning
Hemvistbegreppet
Våra tjänster (Bolagsbildning i Storbritannien)


SKATTEPLANERING MED OFFSHOREBOLAG

Allt om offshore
Användning av offshore-bolag
Offshorebolag med innehavaraktier (Bearer Shares)
Konfidentialitet med offshorebolag
Att driva affärer i offshorebolag
Konsultverksamhet i offshorebolag

SVENSKA REGLER RÖRANDE OFFSHOREBOLAG

Skatteparadis?
Är det lagligt att äga offshore-bolag?
Kan ett offshore-bolag driva verksamhet i Sverige?
Offshorebolag med svensk filial - en återbändsgränd
Skatteuppläggen från helvetet - Varning för oseriösa s k 'lösningar'

DELÄGARBESKATTNING AV SVENSKA ÄGARE TILL OFFSHOREBOLAG

Beskattning av svenska delägare i offshore-bolag (CFC-regler)
Ny CFC-lagstiftning från 1 januari 2004: Länder som omfattas av regler om delägarbeskattning
ARKIV: Kommentar till förslag om nya CFC-regler (mars 2003)
ARKIV: Regeringens 'svarta lista' (mars 2003)
ARKIV: CFC-regler gällande t o m 31 december 2003

STARTA OFFSHOREBOLAG - VÅRA TJÄNSTER

Bolagsbildning offshore
Offshore Management - Managementtjänster
Offshore Banking - Bankrelationer
Offshorebolag - Beställning steg för steg
Skatteuppläggen från helvetet - Varning för oseriösa s k 'lösningar'

OFFSHORE STARTPAKET

Offshore startpaket (Offshore-bolag, bankkonto, betalkort och adress i utlandet)
Offshore startpaket - adress i utlandet
Offshore startpaket - bankkonto och betalkort
Offshore startpaket - offshore-bolag


OFFSHOREBOLAG I
ANTIGUA OCH BARBUDA

Antigua och Barbuda i korthet
Introduktion till Antigua och Barbuda
Offshore-lagstiftning i Antigua och Barbuda
Registrering av offshore-bolag i Antigua och Barbuda

OFFSHOREBOLAG I BAHAMAS

Bahamas i korthet
Bahamas IBC's (International Business Companies)

OFFSHOREBOLAG I BELIZE

Belize i korthet
Belize IBC's (International Business Companies)

OFFSHOREBOLAG I BERMUDA

Bermuda i korthet
Skattebefriade bolag i Bermuda (Bermuda Exempt Companies)

OFFSHOREBOLAG I
BRITISH VIRGIN ISLANDS (BVI)

British Virgin Islands (BVI) i korthet
British Virgin Islands (BVI) IBC's (International Business Companies)

OFFSHOREBOLAG I CAYMAN ISLANDS

Cayman Islands i korthet
Skattebefriade bolag i Cayman Islands (Cayman Islands Exempt Companies)

OFFSHOREBOLAG I DOMINICA

Dominica i korthet
Introduktion till Dominica
Offshore-lagstiftning i Dominica
Registrering av offshore-bolag i Dominica

OFFSHOREBOLAG I DUBAI

Dubai i korthet
Offshorebolag i Dubai (JAFZ Offshore Company)

OFFSHOREBOLAG I GIBRALTAR

Gibraltar i korthet
Gibraltar - Skatteparadis i EU
Gibraltar - Skattebefrielse (Tax Exempt)
Gibraltar - Non Resident Companies
Gibraltar - Registrera bolag
Gibraltar - Virtuellt kontor

OFFSHOREBOLAG I GUERNSEY

Guernsey i korthet
Skattebefriade bolag i Guernsey (Guernsey Exempt Company)

OFFSHOREBOLAG I HONG KONG

Hong Kong i korthet
Hong Kong - Ett ledande affärscentrum i Östasien
Hong Kong - Beskattning
Hong Kong - Bolagslagstiftning
Hong Kong - Registrera bolag
Hong Kong - Våra tjänster (Bolagsbildning mm)
Hong Kong - Virtuellt kontor

OFFSHOREBOLAG I ISLE OF MAN

Isle of Man i korthet
Skattebefriade bolag i Isle of Man (Isle of Man Exempt Company)

OFFSHOREBOLAG I JERSEY

Jersey i korthet
Skattebefriade bolag i Jersey (Jersey Exempt Company)

OFFSHOREBOLAG I MARSHALL ISLANDS

Marshallöarna (Marshall Islands) i korthet
Marshall Islands IBC's (International Business Companies)

OFFSHOREBOLAG I MAURITIUS

Mauritius i korthet
Mauritius GBC2 (Global Business Company - Category 2)

OFFSHOREBOLAG I NEVIS

Nevis i korthet
Introduktion till Nevis
Offshore-lagstiftning i Nevis
Registrering av offshore-bolag i Nevis

OFFSHOREBOLAG I NIUE

OBS! All offshoreverksamhet i Niue upphör den 31 december 2006!

Niue i korthet
Niue IBC's (International Business Companies)

OFFSHOREBOLAG I PANAMA

Panama i korthet
Panama - ett av världens främsta offshorecentra
Bolagslagstiftning i Panama
Decree Law No.5
Registrering av offshore-bolag i Panama

OFFSHOREBOLAG I SAMOA

Samoa i korthet
Samoa IBC's (International Business Companies)

OFFSHOREBOLAG I SEYCHELLERNA

Seychellerna i korthet
Seychellerna IBC's (International Business Companies)

OFFSHOREBOLAG I
TURKS AND CAICOS ISLANDS

Turks and Caicos Islands i korthet
Skattebefriade bolag i Turks and Caicos Islands (Turks and Caicos Islands Exempt Companies)


STIFTELSER

Användningsområden för stiftelser
Familje-stiftelser
Offshore-stiftelser (Liechtenstein)
Insamlings-stiftelser
Stiftelselagen

TRUSTER

Användningsområden för truster
Vad är en trust?
Olika typer av truster
Beskattning av trusten
Beskattning av förmånstagare
Stiftarens inflytande
Stiftarens rättigheter i praxis


PT CONSULTANCY SWEDEN

Om företaget
Kontakta oss
Prislista
PGP
Länkvänner
Nyhetsarkiv

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.