VÅRA OFFSHORETJÄNSTER
Start Bolagsbildning Management Bankförbindelse Beställning

BOLAGSBILDNING OFFSHORE

Vi registrerar bolag i 18 olika offshoreländer (lågskatteländer).

I tjänsten ingår:

 • Sökning av bolagsnamn
 • Registrering av bolaget hos den lokala registreringsmyndigheten.
 • Lokal s k 'Resident agent'.
 • Första årets registreringsavgifter.
 • Kompletta bolagshandlingar.
 • Kurirleverans (FEDEX) av bolagshandlingarna.

I bolagshandlingarna ingår:

 • Registreringsbevis (Certificate of Incorporation).
 • Bolagsordning (Memorandum & Articles of Association).
 • Aktiebrev (Share Certificates).
 • Aktieägarregister (Shareholders Register).
 • Register över bolagets directors (Directors Register).
 • Bolagssigill (präglingsstämpel).

Dokumentationen kan variera något beroende på vilken jurisdition det är.

Registreringen handläggs av någon av våra samarbetsparter lokalt i jurisdiktionen.

När bolaget är registrerat får Du en kopia på registreringsbeviset per email. Kompletta bolagshandlingar i original skickas till Dig med kurirleverans, efter att registreringsproceduren slutförts.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Följande tilläggstjänster kan erhållas mot extra avgift:

 • Nominee Directors.
 • Nominee Shareholders.
 • Öppnande av företagskonto i affärsbank (inkl internetbank, bankkort för kontantuttag).
 • Postadress i Hong Kong eller Gibraltar.

Uppdaterad den 22 juli 2006

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.