VÅRA OFFSHORETJÄNSTER
Start Bolagsbildning Management Bankförbindelse Beställning

MANAGEMENTTJÄNSTER

Att bilda offshorebolag är inte bara en fråga om att välja bästa jurisdiktion för den verksamhet som Du avser att bedriva. Lika viktigt - i en del fall t o m viktigare - är att ha en pålitlig partner som tillhandahåller management för bolaget. Väljer Du att använda Dig av s k nomineetjänster bör Du välja ett managementbolag med bred erfarenhet av offshore management.

Du bör ställa tre grundläggande krav på det managementbolag som skall vara Din samarbetspart i framtiden:

 • Sekretess
 • Access
 • Assistans
SEKRETESS

Den Du anlitar som tillhandahållare av management för Ditt bolag bör finnas i en jurisdiktion med lagligt skydd för konfidentiella uppgifter, och/eller med ett rättssystem som borgar för hög yrkesmässig sekretess. Om managementbolaget verkar från en jurisdiktion som kräver licens för att tillhandahålla managementtjänster, måste Din samarbetspart uppfylla dessa tillståndskrav.

Uppdrag att tillhandahålla managementtjänster bör alltid vara formaliserat genom ett avtal mellan Dig som slutlig ägare (beneficial owner) och den firma som tillhandahåller tjänsten. Detta kan ha formen av ett generellt kundavtal eller ett särskilt nomineeavtal (nominee director agreement, nominee shareholding eller trust agreement). I avtalet stadgas vilka rättigheter, skyldigheter och ansvarsförpliktelser som Du respektive managementbolaget har.

Vi samarbetar bara med firmor som uppfyller dessa krav.

Du bör undvika managementfirmor som:

 • Tillhandahåller management från en jurisdiktion utan skydd för konfidentialitet, t ex Sverige eller Storbritannien.
 • Inte kan presentera någon form av avtal för de tjänster som tillhandahålls.
ACCESS

Den som åtar sig att tillhandahålla management för Ditt bolag bör vara tillgänglig för Dig som kund. Du skall kunna ringa dem eller kontakta dem per email och förvänta Dig en snabb respons.

Du bör inte acceptera arrangemang där Du inte kan kontakta bolagets directors direkt, eller där bolagets nominee directors är okända eller anonyma för Dig. Det är Du som äger bolaget (beneficial owner), och måste kunna kommunicera med Ditt managementbolag när Du själv bedömer att det är nödvändigt.

Vi samarbetar bara med firmor som uppfyller dessa krav. Du får fullständiga kontaktuppgifter för dem som är ansvariga för skötseln av Ditt bolag. Du kan alltid träffa dem om Du besöker dem i jurisdiktionen ifråga. Flera managementfirmor som vi samarbetar med besöker också Sverige regelbundet för möten med sina kunder. Vi står gärna till tjänst och anordnar ett möte i samband med ett sådant besök.

ASSISTANS

Ett seriöst managementbolag kan också hjälpa Dig om Du behöver assistans. Det kan röra sig om förkomna handlingar, nya fullmakter, bevis att bolaget är verksamt (Certificate of Good Standing) eller andra ärenden där Du behöver ett beslut av bolagets directors.

Har Du valt att öppna ett bankkonto för bolaget i samband med bolagsbildningen, handläggs introduktionen till banken av managementfirman. Detta borgar för en smidig introduktion. Managementbolaget har därför också möjlighet att hjälpa Dig i fortsättningen i ärenden som rör företagets bankförbindelse, t ex ändring av kontotecknare, ansökan om utökade banktjänster etc.

ANSVAR

Du är alltid ansvarig för bolagets affärer och förpliktelser. Nominee Directors är inte någon sorts 'målvakter' som man kan använda utan att bekymra sig för konsekvenserna.

En seriös managementfirma befattar sig inte heller med verksamhet som är olaglig eller som kan innebära konflikt med lokal lagstiftning. Detta gäller inte bara verksamheter som i sig är olagliga (t ex handel med förbjudna varor, trafficing eller annan organiserad brottslighet), utan även verksamheter som är tillståndspliktiga och som fordrar särskild licens (t ex bank- och finansverksamhet, trustverksamhet, försäkringsverksamhet).

Anlitar Du en seriös managementfirma kan Du å andra sidan vara säker på att Ditt bolag inte förekommer i något oönskat sammanhang eller kan kopplas samman med någon otillåten verksamhet.

VÅRA SAMARBETSPARTER

Vi samarbetar med tre ledande managementfirmor i Belize/Hong Kong, Gibraltar och Luxemburg.

BELIZE - HONG KONG

Välrenommerat managementbolag knutet till en av Hong Kongs ledande revisionsbyråer. Kunniga och pålitliga med lång erfarenhet av offshore-verksamhet på den expanderande asiatiska marknaden. Kontor även i Hong Kong, Beijing och Szenzen.

Utmärkta bankkontakter hos flera ledande affärsbanker i Hong Kong. Erbjuder tilläggstjänster som redovisning, revision, fakturering och virtual officetjänster.

I managementtjänsten (bas) ingår:

 • Nominee Directors
 • Nominee Shareholders
 • Generalfullmakt (Power of Attorney)

Dessa tjänster riktar sig främst till företagare som bedriver sin verksamhet aktivt utanför Sverige, och själv deltar i verksamheten.

Observera att, beroende på Din skattemässiga hemvist, kan Du vara nominellt skattskyldig för bolagets inkomster i Ditt hemland.

Kontakta oss för en inledande konsultation.

Dokumentationskrav för ägare (beneficial owner):

 • Pass (kopia)
 • Utility bill (hyresavi, elräkning e dyl som utvisar bostadsadress) (original, ej äldre än en månad)
 • Undertecknade nomineeavtal (nominee director agreement, indemnity, nominee shareholding agreement)
GIBRALTAR

En av världens ledande management-bolag inom offshoresektorn. Huvudkontor i Gibraltar med lokala kontor offshore i Bahamas, BVI, Cypern, Isle of Man, Malta, Mauritius, Singapore och Turks & Caicos Islands.

Utmärkta bankkontakter hos flera ledande affärsbanker i bl a Gibraltar, Jersey och Isle of Man. Erbjuder tilläggstjänster som redovisning, revision, fakturering, fartygsregistrering samt internationell skatterådgivning.

I managementtjänsten (bas) ingår:

 • Nominee Directors
 • Nominee Shareholders
 • Bankförbindelse i affärsbank
 • Ansökan om bankkonto i affärsbank - kontot tecknas av bolagets directors under ansvar.
 • Konsultavtal mellan bolaget och bolagets beneficial owner
 • Adress i Gibraltar (eller annan jurisdiktion offshore där man är representerad)

Detta arrangemang uppfyller krav på att bolaget skall anses ha verklig ledning och management offshore. Tjänsten riktar sig främst till ägare som behöver en säker förvaltning av tillgångar utanför Sverige (kapitalförvaltning, mottagande av provisioner, ägande av fasta tillgångar eller fartyg i utlandet).

Även här gäller att Du, beroende på Din skattemässiga hemvist, kan vara nominellt skattskyldig för bolagets inkomster i Ditt hemland.

Kontakta oss för en inledande konsultation.

Dokumentationskrav för ägare (beneficial owner):

 • Undertecknad ansökan (service agreement)
 • Pass (kopia notariaerad av notarius publikus)
 • Utility bill (hyresavi, elräkning e dyl som utvisar bostadsadress) (original, ej äldre än en månad)
 • Referens från bank (original)
 • Professional reference (referens från revisor eller advokat) (original)
LUXEMBURG

Managementbolag knutet till en av Luxemburgs största och äldsta privatbanker. Huvudkontor i Luxemburg med lokala kontor i Jersey, Schweiz och Bahamas.

Erbjuder kompletta managementlösningar för kvalificerade kunder:

 • Holdingbolag i Luxemburg
 • Affärsdrivande bolag i Cypern och Malta
 • Kapitalförvaltningsbolag offshore
 • Truster (Jersey och Bahamas) och stiftelser (Liechtenstein)

Kunder bör uppfylla grundläggande krav på minimikapital, ca 250 000 Euro.

Kontakta oss för konsultation och introduktion.

JURISDIKTIONER

Managementtjänster kan tillhandahållas för bolag i följande jurisdiktioner:

JURISDIKTION MAGAGEMENT
GIBRALTAR
MANAGEMENT
BELIZE/HK

BAHAMAS
OK!
OK!
BELIZE
OK!
OK!
BERMUDA
OK!
OK!
BVI
OK!
OK!
CAYMAN ISLANDS
OK!
OK!
TURKS & CAICOS
OK!

GIBRALTAR
OK!
GUERNSEY
OK!
ISLE OF MAN
OK!
JERSEY
OK!

MAURITIUS
OK!
SEYCHELLERNA
OK!
OK!

HONG KONG
OK!
OK!
MARSHALLÖARNA
OK!
SAMOA
OK!
SINGAPORE
OK!
OK!

Uppdaterad den 22 juli 2006

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.