DOTTERBOLAG I UTLANDET
Start Utdelning Kapitalvinst

DOTTERBOLAG I UTLANDET


Att bilda ett dotterbolag i utlandet kan ofta vara ett välmotiverat steg i uppbygget av en internationell företagsstruktur.

Skälen för etableringen kan variera:

  • Ökad närhet till lokala marknader
  • Behov av att kunna erbjuda service och support lokalt
  • Stärkande av varumärket genom en egen internationell säljorganisation
  • Kostnadsfördelar genom att förlägga tillverkning, supporttjänster mm, i länder med lägre kostnadsläge (löner, skatter, avgifter mm)
ETABLERING
I ENGLAND
Storbritannien är ett attraktivt alternativ för företag som står i begrepp att internationalisera sin verksamhet
LTD-BOLAG

Med en bolagsskatt på
19 %
och möjlighet till skattefri hemtagning av vinster, är engelska Ltd-bolag ett utmärkt val vid etablering av dotterbolag utomlands.

VÅRT PRIS:
10 000 kr
(+ moms)


Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.