OFFSHOREBOLAG I SVERIGE
Är det lagligt? Verksamhet i Sverige? Alternativ till AB? Delägarbeskattning

SKATTEPARADIS?Offshorebolag presenteras ibland som en universallösning på den skattetyngde företagarens alla problem.

I verkligheten lämpar sig bolag i s k skatte- paradis inte särskilt väl för verksamhet i Sverige.

  • Om bolaget bedriver verksamhet i Sverige från en stadigvarande plats (t ex ett kontor, affärslokal, fabrik e dyl) anses bolaget ha s k 'fast driftställe' i Sverige. Därmed blir bolaget tvunget att registrera en filial i Sverige. Utländska bolag med s k 'fast driftställe' i Sverige är obegränsat skattskyldiga, d v s bolagsskatt på 28 % skall betalas.
  • Om bolagets ägare är stadigvarande bosatta i Sverige beskattas de fullt ut för sin andel av bolagets vinst.

För den som står i begrepp att internationalisera sin verksamhet kan dock fördelar vinnas genom ett intelligent - och helt lagligt - användande av offshorebolag, främst som holdingbolag.


Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.