STORBRITANNIEN
Skatt i UK Utdelning Affärer i Sverige Ledning Bilda bolag Våra tjänster

SVENSK SKATT PÅ
UTDELNING FRÅN ENGELSKT BOLAG

Brittisk bolagsskatt

Brittisk bolagsskatt ligger på 0-30% beroende på vinstens storlek
(se tabell).

Skattetillgodohavande

Mottagare av utdelning från brittiskt bolag är berättigad till ett skattetillgodohavande.

Skattetillgodohavandet är 1/9 av den utdelade vinsten.
Om mottagaren är ett bolag som äger minst 10 % av det utdelande bolaget är tillgodohavandet dock hälften, d v s 1/18.

Brittisk källskatt på utdelning

Källskatt tas ut på utdelningar till svenska ägare, i enlighet med skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien:

Mottagare av utdelning Brittisk källskatt
Privatperson i Sverige 15 %
Svenskt aktiebolag som äger
mindre än 10% av det engelska bolaget

15 %
Svenskt aktiebolag som äger
mer än 10% av det engelska bolaget

5 %

Källskatten tas ut på summan av skattetillgodohavande och utdelad vinst

Svensk skatt på utdelning

Utdelning till svenskt bolag

Svenskt bolag kan ta emot utdelning skattefritt om den hade varit skattefri om det utdelande bolaget varit svenskt. (Inkomstskattelagen 24:20-21)

Skattefriheten omfattar även utdelning på andelar som är lagertillgångar (IL 24:22).

Utdelning till svensk privatperson

Utdelning beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital (under förutsättning att det engelska bolaget ej betraktas som fåmansföretag).

Total skatt

Mottagare av utdelning Skatt i Sverige
(före avräkning)
Uträkning
Total skatt
Privatperson i Sverige 30,00 %
37,00 %
Svenskt aktiebolag som äger
mindre än 10% av det engelska bolaget

28,00 %
35,20 %
Svenskt aktiebolag som äger minst 10% men mindre än 25 % av det engelska bolaget
28,00 %
38,44 %
Svenskt aktiebolag som äger
minst 25% av det engelska bolaget

0,00 %
18,79 %

Uppdaterad den 28 maj 2004

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.