STORBRITANNIEN
Skatt i UK Utdelning Affärer i Sverige Ledning Bilda bolag Våra tjänster

SKATT, ÅRSREDOVISNING, REVISION MM

Skatt

Bolagsskatten är en av de lägsta inom EU.

Engelska bolag betalar 19 % i skatt på vinster i skiktet 50 000 -300 000 GBP (Small Companies Rate).

Sedan ökar skattesatsen gradvis till maximalt 30 % för vinster över 1.5 miljoner GBP.

Skatten är 0 % för vinster under 10 000 GBP (Starting Rate), medan vinster i skiktet 10 000 - 50 000 åtnjuter en nedsättning av Small Companies Rate (Marginal Starting Rate Relief).

Skattesatser för 2002-03

RATE

SKATT %

VINST (GBP)

Starting Rate

0 %

0 - 10 000

Marginal Starting Rate Relief

19 % (-MSRR)

10 001 - 50 000

Small Companies' Rate

19%

50 001 - 300 000

Marginal Small Companies Relief

30 % (- MSCR)

300 001 - 1 500 000

Corporation Tax Full Rate

30%

1 500 001 eller mer

Marginal Starting Rate Relief
Skattelättnadsbelopp (MSRR) beräknas:
(19/400) x (50 000 - P) = MSRR
P = Vinst

Marginal Small Companies Relief
Skattelättnadsbelopp (MSCR) beräknas:
(11/400) x (1 500 000 - P) = MSCR
P = Vinst

Årsredovisning och revision

Engelska bolag måste utse en revisor, och reviderad årsredovisning måste upprättas och sändas in till bolagsregistret inom 9 månader efter räkenskapsårets slut.

Bolag med en omsättning under 350 000 GBP behöver bara upprätta en 'förkortad' redovisning (abbreviated accounts) med ett särskilt utlåtande från revisor. Bolag med en omsättning under 90 000 GBP är i allmänhet undantagna från dessa krav.

Moms

Bolag med en årsomsättning över 46 000 GBP måste registreras för VAT (moms), och måste redovisa VAT kvartalsvis.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.