GUERNSEY
Start Bolag Våra tjänster Beställa

GUERNSEY EXEMPT COMPANY

1 Bolagslagstiftning: The Companies (Guernsey) Law, 1994-1996; Protected Cell Companies Ordinance, 1997; Guarantee Companies Ordinance, 1997; Amalgamation of Companies Ordinance, 1997; Migration of Companies Ordinance, 1997; Protected Cell Companies (Amendment) Ordinance, 1998; Companies (Financial Assistance for Acquisition of Own Shares) Ordinance, 1998; Companies (Purchase of Own Shares) Ordinance, 1998; Companies (Shares of No Par Value) Ordinance, 2002.
2 Bolagstyp: Exempt Company.
3 Aktiekapital: Normalt 10 000 GBP, vilket är maximalt aktiekapital inom ramen för den lägsta avgiftsklassen för årliga avgifter till de lokala myndigheterna.
4 Årlig avgift till lokal myndighet: 100 GBP årlig registreringsavgift, samt 600 GBP årlig avgift skattebefrielse (Tax Exempt).
5 Bolagsskatt: 20 %. För skattebefriade bolag (Tax Exempt Companies) tas en årlig avgift ut, 600 GBP.
6 Tid för registrering: 21 arbetsdagar.
7 Minsta antal aktieägare: Minst två aktieägare, vilka kan vara fysiska eller juridiska personer. Nominella aktieägare (nominee shareholders) kan tillhandahållas.
8 Registered Office: Ja, bolaget måste ha en registrerad adress (Registered Office) i Guernsey, hos en licencierad managementfirma eller ett advokatkontor. Bolaget måste ockdå ha en lokal Registered Agent.
9 Styrelse (Directors): Minst en director, vilken kan vara en fysisk person eller ett bolag.
Måste bolaget föra ett register över styrelseledamöter? Ja, ett register över bolagets directors måste förvaras hos bolagets registered office,
Måste uppgifter om styrelseledamöter rapporteras till lokala myndigheter? Ja. information om bolagets directors måste lämnas till registreringsmyndigheten, där uppgifterna är tillgängliga för allmänheten.
Krav vad gäller lokala styrelseledamöter/company secretary? Nej.
Tillåts nominee directors? Ja. Nominee directors kan tillhandahållas som extratjänst.
10 Behövs årlig bolagsstämma? Nej.
11 Årlig rapportering till lokala myndigheter: En årsrapport (annual return) skall insändas till bolagsregistret i Januari varje år. I samband med rapporteringen skall en avgift om 100 GBP betalas. Årsrapporten skall innehålla uppgifter om aktuella aktieägare och directors samt alla ägarförändringar under verksamhetsåret. Förseningsavgifter utgår om rapporten inte lämnas i tid.
Måste årsredovisning upprättas och/eller revideras? Ja.
12 Måste årsredovisning inlämnas till myndighet? Nej.
13 Måste bolaget föra aktieägarregister? Ja. Registret skall förvaras hos bolagets registered office.
Måste aktieägarregister inlämnas till lokal myndighet? Ja.
Är aktieägarregistret öppet för allmänheten? Ja.
14 Valutakontroll eller andra finansiella restriktioner? Nej.
15 Kan ett bolag flyttas in från en annan jurisdiktion? Ja.
16 Kan ett bolag flyttas ut till en annan jurisdiktion? Ja.
17 Språk: Engelska.
18 Konfidentialitet: Ingen särskild sekretesslag på bolagsområdet. Engelsk rätt - vilken gäller inom jurisdiktionen - ålägger alla 'professsionals' (managementfirmor, advokater, banker etc) att behandla all klientinformation konfidentiellt.
19 Tillåts innehavaraktier (s k 'bearer shares')? Nej.
20 FÖRDELAR
  • Gott anseende som lämplig jurisdiktion för större investerare.
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.