NEVIS
Start Fakta Offshore Bilda bolag

OFFSHOREBOLAG I NEVIS

Nevis är sedan 1984 ett etablerat offshorecentrum. Landet har ett gott rykte som en stabil och säker jurisdiktion med hög sekretess.

Nevis är en del av önationen St Kitts & Nevis. Landet är en självständig, engelsktalande nation i östra delen av Karribien.

Konfidentialitet

Genom sekretesslagen (Confidential Relations Act 1985) garanteras en hög grad av konfidentialitet för offshorebolag och bankkonton som etablerats i Nevis.

Innehavaraktier är tillåtna.

Bolag registrerade i Nevis får bedriva affärsverksamhet och ha bankkonton var som helst i världen. Bolagets offshoreverksamhet kan ledas från Nevis eller något annat land.

Bokslut och årsredovisningar behöver inte lämnas till någon myndighet.

St Kitts & Nevis är en självständig stat som till skillnad från de brittiska territorierna i Västindien (t ex Cayman Islands och British Virgin Islands) inte påverkas av eventuella politiska beslut i Storbritannien eller EU.

Skattefrihet

Offshorebolag registrerade i Nevis (Offshore Exempt Companies) är helt skattebefriade. Löner, utdelningar och ränta kan utbetalas till aktieägare skattefritt. Det finns varken reavinstskatt eller arvsskatt.

Offshorebolag

Offshorebolag i Nevis registreras i enlighet med Nevis Business Corporation Ordinance Act (med tillägg), och konfidentialitet garanteras genom sekretesslagen (Confidential Relations Act 1985).

Ett bolag som registrerats i enlighet med denna lag får fritt bedriva varje slags laglig affärsverksamhet. Licens krävs för verksamhet inom följande sektorer: bankrörelse, försäkring, återförsäkring, fondförvaltning, aktiefonder eller annan verksamhet som hör samman med bank- eller försäkringsrörellse.

Bolagsnamn

Särskilt tillstånd krävs för namn där något av följande ord ingår: bank, building society, savings, loans, insurance, assurance, re-insurance, fund management, investment fund, municipal, Chamber of Commerce, University, eller internationella motsvarigheter till dessa.

Bolagsnamnet får innehålla något att föjande ord: Limited, Company, Corporation, Incorporated, Sociedad Anonima och Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Aktiekapital

Aktiekapitalet är normalt antingen 1 000 aktier utan nominellt värde, eller 100 000 US$. Ytterligare registreringsavgifter tillkommer vid högre aktiekapital.

Aktieägare

Minsta antal aktieägare är en (1). Inga restriktioner finns vad gäller aktieägarnas nationalitet eller hemvist. Bolagsstämma måste hållas varje år, men kan hållas var som helst utanför Nevis.

Styrelse (Directors)

Minsta antal directors är en (1); antalet måste dock vara minst samma som antalet aktieägare. En sekreterare (Company Secretary) måste utses.

Inga restriktioner finns vad gäller nationalitet eller hemvist för Directors och Company Secretary; bolag kan också utses på dessa poster. Vid registrering av bolag genom PT Consultancy Sweden, ingår nominella styrelseledamöter och sekreterare utan extra kostnad.

Styrelemöten kan hållas var som helst, även utanför Nevis och över telefon eller elektroniska media.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.