CYPERN
Start Bolag Bilda bolag Beställa

INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY (IBC)

1 Bolagslagstiftning: Companies Law, Cap 113.
2 Bolagstyp: Exempt Company.
3 Aktiekapital: Normalt 50 000 USD, vilket är högsta möjliga aktiekapital inom ramen för den lägsta skattesatsen för årlig stämpelskatt.
4 Årlig avgift till lokal myndighet: 15 EUR
5 Bolagsskatt: 10 % enhetlig bolagsskatt. Många inkomstslag är undantagna från beskattning.
Bolag i Cypern betraktas i Sverige som normalbeskattade och omfattas inte av de svenska CFC-reglerna (ingen löpande delägarbeskattning av delägare bosatta i Sverige)
6 Tid för registrering: 7 dagar efter att bankreferenser för bolagets ägare (beneficial owners) kommit registreringsmyndigheten tillhanda.
7 Minsta antal aktieägare: Minst en aktieägare, vilken kan vara en fysisk eller juridisk person. Nominella aktieägare (nominee shareholders) kan tillhandahållas.
8 Registered Office: Ja, bolaget måste ha en registrerad adress (Registered Office) i Cypern, hos en licencierad managementfirma eller ett advokatkontor. Bolaget måste ockdå ha en lokal Registered Agent.
9 Styrelse (Directors): Minst en director, vilken kan vara en fysisk person eller ett bolag.
Måste bolaget föra ett register över styrelseledamöter? Ja.
Måste uppgifter om styrelseledamöter rapporteras till lokala myndigheter? Ett register över bolagets directors måste sändas in till registreringsmyndigheten, där det är tillgängligt för allmänheten.
Krav vad gäller lokala styrelseledamöter/company secretary? Nej, men en majoritet av bolagets directors måste vara bosatta i Cypern om bolaget skall omfattas av skatteavtal mellan Cypern och andra länder.
Tillåts nominee directors? Ja, Nominee directors kan tillhandahållas som extratjänst.
10 Behövs årlig bolagsstämma? Nej.
11 Årlig rapportering till lokala myndigheter: Alla bolag måste skicka in en årlig rapport (annual return) till registreringsmyndigheten.
Måste årsredovisning upprättas och/eller revideras? Ja (för inlämning till skattemyndigheten).
12 Måste årsredovisning inlämnas till myndighet? Ja, till skattemyndigheten.
13 Måste bolaget föra aktieägarregister? Ja. Registret skall förvaras hos bolagets registered office.
Måste aktieägarregister inlämnas till lokal myndighet? Ja.
Är aktieägarregistret öppet för allmänheten? Ja.
14 Valutakontroll eller andra finansiella restriktioner? Ja, utländska fysiska personer och bolag måste ha särskilt tillstånd (exchange control permission) för att inneha aktier i ett bolag i Cypern.
15 Kan ett bolag flyttas in från en annan jurisdiktion? Ja.
16 Kan ett bolag flyttas ut till en annan jurisdiktion? Ja.
17 Språk: Engelska.
18 Konfidentialitet: Information om bolagets verkliga ägare (beneficial owners) skall lämnas till centralbanken i Cypern. Denna information skyddas av sekretess enligt cypriotisk lag.
19 Tillåts innehavaraktier (s k 'bearer shares')? Nej.
20 FÖRDELAR Medlem i EU, omfattas av EU's moder-dotterbolagsdirektiv (90/435), vinstutdelning från dotterbolag inom EU (och kapitalvinst vid försäljning av dotterbolag) kan tas tas emot skattefritt.
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.