CAYMAN ISLANDS
Start Bolag Våra tjänster Beställa

CAYMAN ISLANDS


Caymanöarna (Cayman Islands) är en brittisk koloni i Karibien, ungefär 80 mil söder om Miami, Florida, USA. Öarna erbjuder ett högklassigt tjänsteutbud inom juridik, revision samt bank och finanssektorn, och har en politisk stabilitet till följd av sin nära relation med Storbritannien.

Rättssystemet är baserat på engelsk rätt (Common Law). Öarna styrs av en lokal regering bestående av tolv lokalt valda ledamöter och tre högre tjänstemän. Regeringen leds av en guvernör utsedd av Storbritannien.

Det finns ingen valutakontroll och inga restriktioner vad gäller in och utförsel av pengar.

I enlighet med lokal sekretesslagstiftning (Confidential Relationships (Preservations) Law) är det olagligt att lämna ut konfidentiell information till tredje partt. Caymanöarna har inga dubbelbeskattningsavtal med andra länder, men har åtagit sig att assistera utländska myndigheter med information, i fall där Caymanbolag har använts eller varit inblandade i aktiviteter som csåväl Caymanöarna som den andra staten betraktar som olagliga. Skatteärenden täcks inte av dessa avtal; ingen information lämnas ut i fall av påstådda skattebrott.


Uppdaterad den 17 april 2006


Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.