TURKS & CAICOS ISLANDS
Start Bolag Våra tjänster Beställa

BOLAG I TURK & CAICOS ISLANDS

TCI's framgång som offshore centrum vilar på territoriets flexibla bolagslagstiftning (Companies Ordinance, 1981). Bolagslagen har utformats med lagtstiftningen i Cayman Islands som förebild, och borgar för hög konfidentialitet, och ett minimum av rapportering till lokala myndigheter.

Bolag bildade i TCI (TCI Exempt Companies) behöver inte hålla möten i TCI och uppgifter om aktieägare och directors behöver inte göras tillgängliga i något offentligt register.

Ett skattebefriat bolag (TCI Exempt Company) erhåller ett certifikat av guvernören som garanterar att bolaget skall vara undantaget från varje form av beskattning under en period av 20 år från bolagets bildande.

Bolag i TCI kan registreras med en översättning av bolagsnamnet till ett annat språk (t ex svenska, kinesiska etc). Översättningen finns då med i det officiella registreringsbeviset. Även bolagsordningen (Memorandum and Articles of Association) kan registreras på ett annat språk vid sidan av den engelska originalversionen.

TURKS & CAICOS ISLANDS EXEMPT COMPANY

1 Bolagslagstiftning: Companies Ordinance 1981 (as amended).
2 Bolagstyp: Exempt Company.
3 Aktiekapital: Normalt 5 000 USD, vilket är maximalt aktiekapital inom ramen för den lägsta avgiftsklassen för årliga avgifter till de lokala myndigheterna.
4 Årlig avgift till lokal myndighet:
Antal år Avgift (USD)

1 300
5 1 000
10 1 500
20 2 000
5 Bolagsskatt: Ingen.
6 Tid för registrering: 24 timmar. Lagerbolag finns.
7 Minsta antal aktieägare: Minst en aktieägare, vilken kan vara en fysisk eller juridisk person. Nominella aktieägare (nominee shareholders) kan tillhandahållas.
8 Registered Office: Ja, bolaget måste ha en registrerad adress (Registered Office) i Turks & Caicos Islands. Bolaget måste ockdå ha en lokal Registered Agent.
9 Styrelse (Directors): Minst en director, vilken kan vara en fysisk person eller ett bolag.
Måste bolaget föra ett register över styrelseledamöter? Ja.
Måste uppgifter om styrelseledamöter rapporteras till lokala myndigheter? Nej. Information om directors kan föras in i bolagsregistret, och är då tillgänglig för allmänheten. Sådan rapportering är dock frivillig.
Krav vad gäller lokala styrelseledamöter/company secretary? Nej.
Tillåts nominee directors? Ja. Nominee directors kan tillhandahållas som extratjänst.
10 Behövs årlig bolagsstämma? Nej.
11 Årlig rapportering till lokala myndigheter: Alla bolag måste lämna in en kortfattad deklaration som visar att bolaget huvudsakligen bedrivit verksamhet utanför TCI samt uppfyllt gällande villkor enligt lokal lagstiftning.
Måste årsredovisning upprättas och/eller revideras? Bolaget måste föra löpande redovisning som utvisar bolagets finansiella ställning. Inget formellt krav på årsredovisning. Revision är ej nödvändig.
12 Måste årsredovisning inlämnas till myndighet? Nej.
13 Måste bolaget föra aktieägarregister? Ja. Registret skall förvaras hos bolagets registered office.
Måste aktieägarregister inlämnas till lokal myndighet? Nej.
Är aktieägarregistret öppet för allmänheten? Nej, men är tillgängligt för alla aktieägare.
14 Valutakontroll eller andra finansiella restriktioner? Nej.
15 Kan ett bolag flyttas in från en annan jurisdiktion? Ja.
16 Kan ett bolag flyttas ut till en annan jurisdiktion? Ja.
17 Språk: Engelska.
18 Konfidentialitet: Enligt lag (Companies Ordinance och Confidential Relationships Ordinance 1979) är det ett brott att avslöja eller hota att avslöja konfidentiell information om ett TCI Exempt Company, exempelvis information om bolagets ägare eller directors.
19 Tillåts innehavaraktier (s k 'bearer shares')? Ja, men dessa måste deponeras hos en auktoriserad förvarare (custodian) i Turks & Caicos Islands.
20 FÖRDELAR
  • Bolagslagstiftningen i TCI har utformats med Cayman Islands som modell. Cayman Islands - en jurisdiktion som anses höra till de främsta inom offshore - har stått modell för bolagslagstiftningen i TCI. TCI erbjuder ett i många avseenden likvärdigt alternativ, fast till lägre kostnad.
  • Alla bolag åtnjuter en tjugoårig garanti vad gäller frihet från framtida nya skatter.
  • Mycket snabb registreringsprocedur.
  • God tillgång på bolagsnamn.
  • Bra juridiska tjänster.
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.