STARTA BOLAG OFFSHORE
Start Användning Innehavaraktier Konfidentialitet Startpaket
   
Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.

KONFIDENTIALITET

Nedan finner Du en presentation av ett antal intressanta jurisdiktioner, utifrån graden av konfidentialitet. Jämförelsen fokuserar på respektive lands regler på följande områden:

 • Innehavaraktier (bearer shares)
 • Krav på deponering av innehavaraktier
 • Förvar av bolagets register över aktieägare
 • Nominella aktieägare (Nominee Shareholders)
 • Registrering av verkliga ägare (beneficial owners)
 • Corporate Directors
 • Förvar av bolagets styrelseprotokoll och uppgifter om bolagets valda funktionärer
 • Registrering av bolagets directors hos lokala myndigheter
 • Uppgifter om bolaget och styrelseledamöter i offentliga register

 

OFFSHORE-STARTPAKET

 • BOLAG I BELIZE
 • BANKKORT
 • POSTADRESS I HONG KONG

PRIS 35 000 KR + MOMS

OFFSHORE STARTPAKET!
   
 
Grad av konfidentialitet

BELIZE

BVI

MARSHALL
ISLANDS

NIUE

PANAMA

SAMOA

SEYCHELLES

1

Innehavaraktier (bearer shares) tillåts

OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!

2

Inga krav på deponering av innehavaraktier

Innehavaraktier måste deponeras hos en 'Professional Intermediary'.

Deponering
 
 
 
 

OK!
OK!
OK!
OK!
OK!

3

Bolagets aktiebok (register över aktieägare) kan förvaras var som helst i världen

Register över bolagets aktieägare måste förvaras på bolagets officiella adress (Registered Office) i Belize.1
 
 
 

En kopia av bolagets aktiebok (register över aktieägare) måste förvaras på bolagets officiella adress (Registered Office) i BVI.4

OK!

 

 

 

OK!

 

 

Se nedan6

OK!
OK!

 

 

 

OK!

 

 

Se nedan6

4

Nominella aktieägare (Nominee Shareholders) tillåtna

OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!

5

Information om verkliga ägare (Beneficial Owners) behöver inte registreras hos lokal myndighet


 

OK!Se nedan2

OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!

6

Nominee Directors tillåtna

OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!

7

Corporate Directors tillåtna

OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!

8

Bolagets styrelseprotokoll och uppgifter om bolagets valda funktionärer kan förvaras var som helst i världen


 

OK!Se nedan3


 

OK!Se nedan5

OK!


 

OK!Se nedan7

OK!


 

OK!Se nedan8

OK!

9

Inga krav på registrering av bolagets directors hos lokal myndighet

OK!

 

OK!
OK!

Uppgifter (namn och adress) om bolagets directors skall lämnas vid registreringen.

Uppgifter (namn och adress) om bolagets directors skall lämnas vid registreringen.

OK!

10

Uppgifter om styrelseledamöter är ej tillgängliga i offentligt register

OK!
OK!
OK!
OK!

Uppgifter om bolagets directors är tillgängliga i bolagsregistret.

OK!
OK!

11

Information tillgänglig i offentligt bolagsregister

Memorandum & Articles of Association, Registered Office, Registered Agent

Memorandum & Articles of Association, Registered Office, Registered Agent

Memorandum & Articles of Association, Registered Office, Registered Agent, ev frivilliga uppgifter, ev upplösning av bolaget

Memorandum & Articles of Association, Registered Office, Registered Agent

Stiftelseurkund (Deed of incorporation), namn och adress för bolagets Directors, Registered Agent

Memorandum & Articles of Association, Registered Office, Registered Agent.

Memorandum & Articles of Association, Registered Office, Registered Agent.

1) Uppgifter i aktieägarregistret får endast lämnas ut på begäran av bolagets aktieägare, eller efter föreläggande från domstol i Belize.

2) Bolaget kan dock (om man så finner lämpligt) deponera en kopia av bolagets aktieägarregister hos registreringsmyndigheten.

3) Bolaget kan dock (om man så finner lämpligt) föra ett register över styrelseledamöter och funktionärer. Detta register skall i sådant fall förvaras på bolagets officiella adress (Registered Office) i Belize.

4) Följande information måste registreras rörande utgivna innehavaraktier: Aktiebrevets id-nummer, antalet aktier emitterade som innehavaraktier, datum för emissionen (dock ingen information om innehavaren).

5) Bolaget kan dock (om man så finner lämpligt) föra ett register över styrelseledamöter och funktionärer. Detta register skall i sådant fall förvaras på bolagets officiella adress (Registered Office) i BVI.

6) Följande information måste registreras i bolagets aktiebok (aktieägarregister) rörande utgivna innehavaraktier: Aktiebrevets identifikationsnummer, det antal aktier 'utställda på innehavaren' som specificerats i aktiebrevet, aktiebrevets emissionsdatum (dock ingen information om innehavaren). Dessutom skall uppgift lämnas om det totala antal aktier av varje klass och serie som emitterats som innehavaraktier.

7) Bolaget kan dock (om man så finner lämpligt) föra ett register över styrelseledamöter och funktionärer. Detta register skall i sådant fall förvaras på bolagets officiella adress (Registered Office) i Niue.

8) Bolaget kan dock (om man så finner lämpligt) föra ett register över styrelseledamöter och funktionärer.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER