HOLDINGBOLAG
Start ABC Utdelning Kapitalvinst Struktur Överföring Rättsfall Svenska regler Jurisdiktioner Offshore?

JURISDIKTIONER


Jämförelse av olika förekommande holdingbolagsjurisdiktioner
Jurisdiktion Mottagen utdelning
- Skatt
- Tax Exempt (%)
- Minsta innehav
- Period
Mottagen kapitalvinst
- Skatt
- Tax Exempt (%)
- Minsta innehav
- Period
Beskattning av ägare
- Kup. skatt
- Likvidat.
- Ägarlån
Bearer shares Kommentar
Luxemburg - 29,6%
- Ja (100%)
- 10 % eller 1,2 M EUR
- 12 mån1
- 29,6%
- Ja (100%)
- 10 % eller 6 M EUR
- 12 mån
- 20% WHT
- 0% WHT2
- Tillåtna
Ja Bästa alternativet. Ledande finanscentrum, gott rykte, inga hinder för ägarlån, banksekretess i världsklass.
Nederländerna - 34,5%
- Ja (100%)
- 5%
- Ingen
- 34,5%
- Ja (100%)
- 5%
- Ingen
- 25% WHT - 0/25% WHT3
- Nej
Nej Tidigare populärt alternativ. För skatteeffektivitet fordras struktur med bolag på Antillerna. Sämre möjlighet till exit än i Luxemburg.
Jurisdiktion Mottagen utdelning
- Skatt
- Tax Exempt (%)
- Minsta innehav
- Period
Mottagen kapitalvinst
- Skatt
- Tax Exempt (%)
- Minsta innehav
- Period
Beskattning av ägare
- Kup. skatt
- Likvidat.
- Ägarlån
Bearer shares Kommentar
Belgien - 33,99%
- Ja (95%)
- 10 % eller 1,2 M EUR
- 12 mån
- 33,99%
- Ja (100%)
- Inget
- Ingen
- 25/15% WHT
- 0% WHT4
- Nej
Nej Inga fördelar jfr Luxemburg för innehav i Sverige.
Cypern - 10%
- 100%
- 1%
- Ingen
- 10%
- 100%
- 1%
- Ingen
Beskattning av ägare
- 0%
- 0%
- Osäkert rättsläge
Nej Stora fördelar på papperet (låg skatt och WHT, minsta innehav 1%). Försiktighet är dock starkt påkallad: Tummelplats för ryska och östeuropeiska intressen, ökänt för penningtvätt. Skatteregler inte ännu harmoniserade med EU, stor osäkerhet om framtiden. Svag och oseriös finanssektor, låg sekretess.
Danmark - 30%
- Ja (100%)
- 20%
- 12 mån
- 30%
- Ja (100%)
- Inget
- 3 år
- 28%
-  
- Nej
Nej Var populärt för ca 5 år sedan då utdelning till offshorebolag var befriad från kupongskatt. Inget alternativ till Luxemburg idag.
Jurisdiktion Mottagen utdelning
- Skatt
- Tax Exempt (%)
- Minsta innehav
- Period
Mottagen kapitalvinst
- Skatt
- Tax Exempt (%)
- Minsta innehav
- Period
Beskattning av ägare
- Kup. skatt
- Likvidat.
- Ägarlån
Bearer shares Kommentar
England - 10/19/30%
- Nej (100% credit)
- 10% röstetal
- Ingen
- 10/19/30%
- Ja (100%) om aktiv näringsverks.
- 10 % (koncern)
- 12 månader
- 0% WHT
- 0% WHT
- Nej. Lån beskattas.
Nej Engelska holdingbolag har aldrig fått genomslag sedan nya regler infördes i början av 2000-talet. Långtgående disclosureregler gör det svårt att utnyttja de fördelar som finns på papperet (tex 0% WHT).
Frankrike - 35,43%
- Ja (95%)
- 5 %
- 2 år
- 35,43%
- Nej
- n/a
- n/a
- 25%
- 25%
- Nej
Nej Inga fördelar jfr Luxemburg för innehav i Sverige.
Italien - 37,25%
- Ja (95%)
- Inget
- Ingen
- 37,25%
- Ja (100%)
- Inget
- 'Långsiktiga innehav'
- 27%
- 0%
- Nej
Nej Inga fördelar jfr Luxemburg för innehav i Sverige.
Jurisdiktion Mottagen utdelning
- Skatt
- Tax Exempt (%)
- Minsta innehav
- Period
Mottagen kapitalvinst
- Skatt
- Tax Exempt (%)
- Minsta innehav
- Period
Beskattning av ägare
- Kup. skatt
- Likvidat.
- Ägarlån
Bearer shares Kommentar
Malta - 35%
- Ja (100% refund)
- 10%
- Ingen
- 35%
- Ja (100% refund)
- 10%
- Ingen
Beskattning av ägare
- 0%
- 0%
- Nej
Nej Ingen fördel jfr med Luxemburg; skattefrihet förutsätter att vinster delas ut (t ex till holdingbolag i annat land)
Schweiz - 8-25%
- Ja (95-100%)
- 20% eller 2 M CHF
- Ingen
- 8-25%
- Ja (100%)
- 20%
- 12 månader
- 35%
- 35% (0-15% om skatteavtal)
- Nej
Nej Inga fördelar jfr Luxemburg för innehav i Sverige.
Spanien - 35%
- Ja (100%)
- 5% eller 6M EUR
- 12 mån
- 35%
- Ja (100%)
- 5% eller 6M EUR
- 12 mån
- 15%
- Nej (om ej offshore)
- Nej
Nej Inga fördelar jfr Luxemburg för innehav i Sverige.
Jurisdiktion Mottagen utdelning
- Skatt
- Tax Exempt (%)
- Minsta innehav
- Period
Mottagen kapitalvinst
- Skatt
- Tax Exempt (%)
- Minsta innehav
- Period
Beskattning av ägare
- Kup. skatt
- Likvidat.
- Ägarlån
Bearer shares Kommentar
Tyskland - 36-40%
- Ja (95%)
- 10%
- Ingen
- 36-40%
- Ja (100%)
- Inget
- Ingen
- 21,1%
- 0% (21,1% om ej avtal)
- Nej
Nej Inga fördelar jfr Luxemburg för innehav i Sverige.
Österrike - 25%
- Ja (100%)
- 10%
- 1 år
- 25%
- Ja (100%)
- 10%
- 1 år
- 25%
- 0%
- Nej
Nej Inga fördelar jfr Luxemburg för innehav i Sverige.

FOTNOTER

1. LUXEMBURG: Innehavstiden (1 år) behöver inte fullgöras innan utdelning sker. För bibehållen skattefrihet måste dock innehavet behållas under 12 månader.

2. LUXEMBURG: Inför en likvidation kan ägandet i holdingbolaget överlåtas genom gåva till en stiftelse i Liechtenstein. Likvidationsutdelningen blir inte föremål för beskattning i Luxemburg, och kan tas emot skattefritt i Liechtenstein.

3. NEDERLÄNDERNA: Kupongskatt (WHT) är 25% vid likvidationsutdelning till jurisdiktioner utan skatteavtal med Nederländerna.

4. BELGIEN: Kupongskatt (WHT)är 0% vid likvidationsutdelning, under förutsättning att innehavet uppgått till minst 25% under en period av 12 månader. Vid likvidationsutdelning till jurisdiktioner utan skatteavtal med Belgien uppgår kupongskatt (WHT) till 10 %.


MER INFORMATION

Kontakta oss för en inledande konsultation.


Uppdaterad den 20 juni 2007

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2007 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.