SAMOA
Start Offshore Våra tjänster Beställa
Parliamentsbyggnaden i Samoas huvudstad Apia Samoas centralbank

OFFSHOREBOLAG I SAMOA

Beskattning

Bolag som registrerats i enlighet med 1987 års bolagslag (International Companies Act) betalar ingen skatt i Samoa. Samoa har inga skatteavtal med andra stater.

Aktier

Bolag registrerade i Samoa kan ha följande aktieslag:

 • Registrerade aktier
 • Innehavaraktier (bearer shares)
 • Preferensaktier
 • Inlösbara aktier (redeemable shares)
 • Aktier med eller utan nominellt värde
 • Aktier med eller utan rösträtt
 • Aktier utan rätt till utdelning (discounted shares)
Aktiekapital

IBC-bolag bildas normalt med ett auktoriserat aktiekapital på 1 000 000 USD. Aktiekapitalet kan definieras i valfri valuta. Aktier kan även ges ut utan nominellt värde (no par-value). Lägsta tillåtna antal emitterade aktier är en aktie med eller utan nominellt värde.

Aktieägare

Minst en aktieägare krävs. Ingen information om bolagets ägare registreras i något offentligt register. Ingen information om bolagets verkliga ägare (beneficial owners) behöver lämnas till de lokala myndigheterna.

Styrelse

Minst en director krävs. Även juridiska personer kan vara directors (Corporate Directors). Inga krav finns vad gäller styrelseledamöternas nationalitet eller hemvist. Nominella styrelseledamöter (Nominee Directors) finns att tillgå. Styrelsemöten kan hållas var som helst i världen.

Company Secretary

Bolag registrerade i Samoa måste utse en Company Secretary, vilken kan vara antingen en fysisk eller en juridisk person. Inga krav finns vad gäller nationalitet eller hemvist för bolagets Company Secretary.

Registered Office

Alla bolag måste ha en officiell adress (Registered Office) och en lokal representant (Resident Agent) som är bosatt i Samoa. Registered Office måste tillhandahålas av ett licensierat trust- och förvaltningsbolag. Dessa tjänster ingår i bolagsbildningen.

Årlig licensavgift

Den årliga statliga licensavgiften är 300 USD. Bolaget kan dock vid bildandet välja att betala registreringsavgift för en längre period, i sådant fall gäller följande:

5 år 1 000 USD
10 år 1 500 USD
20 år 2 000 USD

I bolagsbildningen ingår första årets avgift (300 USD).

Rapportering

Ingen årlig rapportering behöver göras till de lokala myndigheterna. Det finns heller inga krav vad gäller inlämnande av årsredovisning.

Revision

Det finns inga krav vad gäller revision.

Leveranstid

Bolag kan registreras inom 24 timmar. För leverans av dokument samt upprättande av nomineeavtal bör man räkna med en total leveranstid om 14-21 dagar. Lagerbolag finns att tillgå för omedelbar leverans.

Bolagsnamn

I bolagsnamnet måste ingå en beteckning som anger att bolaget har begränsat ansvar, d v s endast svarar för sina förpliktelser med bolagets tillgångar. Tillåtna beteckningar är:

 • Limited
 • Ltd.
 • Corporation
 • Corp.
 • Incorporated
 • Inc.
 • Société Anonyme
 • S.A.
 • Sociedad Berhad Anonima

Bolaget får inte ha ett namn som

 • är identiskt med eller likartat ett redan existerande bolagsnamn,
 • enligt registreringsmyndighetens mening är icke önskvärt, anstötligt eller opassande
 • antyder åtnjutande av beskydd från kungahus eller regering
 • antyder samröre med bank- eller försäkringsverksamhet

Följande ord, och de verksamheter som de hänger samman med, får ej användas utan särskilt tillstånd:

 • Assurance
 • Bank
 • Building Society
 • Chamber of Commerce
 • Cooperative
 • Council
 • Imperial
 • Insurance
 • Loans
 • Municipal
 • Reinsurance
 • Royal
 • Savings
 • Trust
 • Trustees
 • University

Restriktionerna gäller även ord med likartad betydelse på annat språk än engelska.

Bolagsnamnet kan vara på valfritt språk. Om ett namn registreras på ett annat språk än engelska kan registreringsmyndigheten kräva en översättning till engelska, för att säkerställa att det föreslagna namnet inte är ett namn som omfattas av de begränsningar som uppställts.

Begränsningar vad gäller verksamhet

Offshorebolag får inte bedriva affärsverksamhet inom Samoa, eller äga fast egendom i landet. Offshorebolag (IBC's) får inte bedriva verksamhet inom följande områden:

 • Bankrörelse
 • Försäkringsrörelse (insurance, assurance, reinsurance)
 • Fondförvaltning
 • Trustförvaltning
 • Trustee-tjänster
 • Annan aktivitet som antyder ett samband med bank- eller försäkringsbranschenm, utan innehav av erforderliga tillstånd från myndigheterna.

Uppdaterad den 29 september 2004

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.