BANKFÖRBINDELSER
Personligt konto Företagskonto offshorebolag Myter om anonymitet Rapportering av utlandsbetalningar

BANKFÖRBINDELSER FÖR OFFSHOREBOLAG

För kunder som tecknar avtal om managementtjänster i samband med beställning av offshorebolag kan vi erbjuda introduktion till välrenommerade affärsbanker.

HONG KONG

Om management tillhandahålls av vår samarbetspart i Belize/Hong Kong kan vi assistera med introduktion till en av de ledande affärsbankerna i Hong Kong.

Ansökningsproceduren ombesörjs av vår samarbetspart i Hong Kong. Bolagets directors öppnar kontot. Bolagets ägare (Beneficial Owner) tecknar och handhar kontot.

I erbjudandet ingår:

 • Öppnande av konto (företagskonto)
 • Internetbank
 • Om så önskas: Bankkort (Plus/VISA uttagskort)

Handläggningstid: Ca 7-10 dagar.

Bankens dokumentationskrav för ägare (beneficial owner):

 • Undertecknad kontoansökan.
 • Pass (kopia bevittnad av bankens lokala representant).
 • Utility bill (hyresavi, elräkning e dyl som utvisar bostadsadress) (original, ej äldre än en månad).

Bolaget skall även bifoga till ansökan en kort affärsplan som beskriver bolagets verksamhet, kunder och leverantörer samt en kopia på offert/faktura utställd eller mottagen av bolaget.

GIBRALTAR

Om management tillhandahålls av vår samarbetspart i Gibraltar kan vi assistera med introduktion till en av de ledande affärsbankerna i jurisdiktionen Öppning av konto kan också ombesörjas i Isle of Man, Jersey och ett antal andra jurisdiktioner.

Ansökningsproceduren ombesörjs av vår samarbetspart i Gibraltar. Bolagets directors tecknar och handhar kontot i enlighet med Dina instruktioner som ägare (Beneficial Owner).

I erbjudandet ingår:

 • Öppnande av konto (företagskonto).
 • Handhavande av kontot av bolagets Director, i enlighet med Dina konfidentiella instruktioner.
 • Om så önskas: Personligt bankkort, knutet till konsultavtal.

Handläggningstid: Ca 10 dagar.

Dokumentationskrav för ägare (beneficial owner):

 • Undertecknad kontoansökan
 • Pass (kopia notariaerad av notarius publikus)
 • Utility bill (hyresavi, elräkning e dyl som utvisar bostadsadress) (två olika i original, ej äldre än en månad)
 • Referens från bank (original)
 • Professional reference (referens från revisor eller advokat) (original)

Uppdaterad den 8 januari 2007


Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.