NIUE
Start Offshore Våra tjänster Beställa

NIUE UPPHÖR SOM OFFSHORELAND

Regeringen i Niue har beslutat att landets offshorecentrum skall upphöra från och med 2007. I enlighet med ny lagstiftning måste alla International Business Companies (IBC's), före den 31 december 2006:

 • Flytta till annan jurisdiktion (re-domiciliation),
 • Ombildas till ett vanligt (domestic) Niue-bolag, eller
 • Avregistreras (cease to exist).

Uppdaterad den 9 september 2006

OFFSHOREBOLAG (NIUE IBC)

Offshorebolag kan bildas i enlighet med 1994 års bolagslag (International Business Companies Act), vilken garanterar minimal rapportering och maximal konfidentialitet. Strikt konfidentialitet garanteras genom särskild lagstiftning (Offshore Centre (Miscellaneous) Act 1994).

Beskattning

Offshorebolag är helt undantagna från beskattning för all verksamhet som bedrivs utanför Niue. Transaktioner som genomförs av offshorebolag är också generellt befriade från stämpelskatt.

Aktier

Offshorebolag registrerade i Niue kan ge ut aktier som antingen innehavaraktier (bearer shares) eller registrerade aktier.

Aktiekapital

Det finns inga krav vad gäller minsta tillåtna aktiekapital. IBC-bolag bildas normalt med ett auktoriserat aktiekapital på 50 000 USD, vilket är det maximala aktiekapital som ryms inom den lägsta stämpelskattesatsen. Aktiekapitalet fördelas normalt på 50 000 aktier med ett nominellt värde av 1 USD/ aktie. Aktiekapitalet kan definieras i valfri valuta. Aktier kan även ges ut utan nominellt värde (no par-value).

Aktieägare

Minst en aktieägare krävs. Inga uppgifter om aktieägarna registreras i något offentligt register. Ingen information om bolagets verkliga ägare (beneficial owners) behöver lämnas till de lokala myndigheterna.

Styrelse

Minst en director krävs. Även juridiska personer kan vara directors (Corporate Directors). Uppgifter om bolagets directors registreras inte i något offentligt register. Inga krav finns vad gäller styrelseledamöternas nationalitet eller hemvist. Nominella styrelseledamöter (Nominee Directors) finns att tillgå. Styrelsemöten kan hållas var som helst i världen.

Registered Office

Alla bolag måste ha en officiell adress (Registered Office) och en lokal representant (Resident Agent) som är bosatt i Niue. Dessa tjänster ingår i bolagsbildningen.

Årlig licensavgift

Den årliga statliga licensavgiften är 150 USD. Första årets avgift ingår i bolagsbildningen. Straffavgifter utgår vid för sent inbetald avgift.

Rapportering

Ingen årlig rapportering behöver göras till de lokala myndigheterna. Det finns heller inga krav vad gäller inlämnande av årsredovisning.

Revision

Det finns inga krav vad gäller revision.

Leveranstid

Bolag kan registreras inom 7-10 dagar.

Bolagsnamn

I bolagsnamnet måste ingå en beteckning som anger att bolaget har begränsat ansvar, d v s endast svarar för sina förpliktelser med bolagets tillgångar. Tillåtna beteckningar är:

 • Limited
 • Ltd.
 • Corporation
 • S.A.
 • Inc.
 • Incorporation
 • A/S
 • AG
 • NV
 • B.V.
 • GmbH
 • Aktiengesellshaft

Bolaget får inte ha ett namn som är identiskt med eller likartat ett redan existerande bolagsnamn.

Följande ord, och de verksamheter som de hänger samman med, får ej användas utan särskilt tillstånd:

 • Assurance
 • Bank
 • Building Society
 • Chamber of Commerce
 • Chartered
 • Cooperative
 • Imperial
 • Insurance
 • Municipal
 • Royal och
 • Trust.

Bolagsnamnet kan vara på valfritt språk. Bolagsnamn kan registreras med kinesiska tecken eller andra alfabet än det latinska alfabetet, om ansökan åtföljs av en auktoriserad översättning av bolagsnamnet.


Uppdaterad den 29 september 2004

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.