STARTA BOLAG OFFSHORE
Start Användning Innehavaraktier Konfidentialitet Startpaket

KONSULTVERKSAMHET I OFFSHOREBOLAG

Utlandsuppdrag

Konsultuppdrag i utlandet kan i många fall utföras genom ett utlandsbaserat konsultbolag.

Lön som utbetalas från konsultbolaget till konsulten kan tas emot utan beskattning i Sverige om arbetet i utlandet varar mer än 6 månader. En förutsättning är dock att den mottagna ersättningen beskattas i utlandet och att denna skatt är jämförbar med svensk beskattning.

Om utlandsvistelsen varar mer än 12 månader kan lön tas emot utan svensk beskattning, oavsett om skatten på den mottagna ersättningen är jämförbar med svensk beskattning eller ej. Om arbete utförs i ett lågskatteland kan således ersättning tas emot utan beskattning i Sverige, förutsatt att utlandsvistelsen varar mer än 12 månader.

Konsultverksamhet i Sverige

Om ett utländskt bolag tillhandahåller varor eller tjänster i Sverige genom ett s k 'fast driftställe' (kontor, försäljningsställe, plats för tillverkning etc) blir bolaget skattskyldigt för all inkomst i Sverige. Detsamma gäller om bolaget har en person i Sverige som erhållit fullmakt att företräda och sluta avtal för bolagets räkning.

Du kan t ex inte utan vidare flytta över Din konsultfirma till ett offshorebolag och utföra arbeten ute hos Dina kunder här i Sverige, samtidigt som Du fakturerar från offshorebolaget.

Arbeta för internationellt konsultbolag

Däremot kan Du givetvis utföra konsultuppdrag som underkonsult åt en internationell konsultfirma (eller uppdragsförmedling) i utlandet. Den utländska firman (som kan vara baserad var som helst i världen, även offshore) fakturerar sina kunder (som kan vara även svenska företag), och betalar Dig och andra underkonsulter för utförda uppdrag.

Den internationella konsultfirman blir inte skattskyldig i Sverige om man inte har ett fast driftställe eller någon representant i Sverige som har fullmakt att sluta avtal för firmans räkning.

Om Du är anställd direkt av den internationella konsultfirman, skall denna betala sociala avgifter i Sverige. Arbetar Du för en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige, kan Du avtala med denne om att Du själv betalar Dina egenavgifter (s k omvänt likställighetsavtal).

Om Du utför uppdrag som underkonsult genom ett eget svenskt bolag, fakturerar Du det utländska bolaget för utförda tjänster. Sociala avgifter (arbetsgivaravgifter eller egenavgifter) betalas här av Ditt svenska bolag.


Frågor - konsultation

Har Du frågor kring hur en internationalisering av Din affärsverksamhet bäst kan genomföras? Undrar Du om offshore passar Dig?

Du är välkommen att boka tid för en konsultation. Vi går igenom Dina förutsättningar och diskuterar vilka lösningar/alternativ som är möjliga.

 

©PT Consultancy Sweden 2004.


Uppdaterad den 14 november 2004

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.