BERMUDA
Start Bolag Våra tjänster Beställa

BERMUDA

Bermudas huvudstad Hamilton - by night.

Bermuda är idag den äldsta av Storbritanniens kvarvarande kolonier - men har under 300 år åtnjutit långtgående självstyre på de flesta områden (utom försvar och utrikespolitik). Rättssystemet baseras på engelsk rätt, s k Common Law, men har anpassats genom lokal lagstiftning (Bermuda Constitution Order, 1968).

Bermuda styrs aven lokalt vald församling (House of Assembly), men den slutliga makten ligger hos den av Storbritannien utsedde guvernören.

Med en befolkning om nära 60 000 invånare och en blomstrande turistsektor, har Bermuda kommunikationer och flygförbindelser av hög standard. Bermuda har dragit till sig en betydande etableringar inom den internationella försäkringsbranschen; och är här nummer tre i världen efter New York och London, räknat i volym på försäkringspremier.

Bermuda är av stort intresse för asiatiska investerare eftersom Bermudabolag (Bermuda Exempt Companies) har godkänts för listning på börsen i Hong Kong.


Uppdaterad den 17 april 2006


Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.