PANAMA
Start Fakta Bolagslag Bilda bolag Beställning

REGISTRERING AV PANAMABOLAG

Följande tjänster och dokument ingår i bolagsregistreringen:
Registreringsprocedur
 • Upprättande av bolagsordning i närvaro av Notarius Publicus
 • Registrering av bolagsordningen vid registreringsmyndigheten (Oficina de Registro Publico)
 • Översättning av bolagshandlingar rill engelska av Notarius Publicus
 • Apostillering av de engelska översättningarna vid justitiedepartementet (Departemento de Contabilidad)
Dokument
 • Bolagsordning (Articles of Association)
 • Registreringsbevis (Certificate of registration)
 • Generalfullmakt (Power of Attorney)
 • Aktiebrev utgivet som innehavaraktie (Bearer share)
Aktier
 • Bolaget registreras med ett auktoriserat aktiekapital på 10 000 US$.
 • Aktiekapitalet behöver inte betalas in före registreringen. Det finns inga ytterligare krav på verifiering av aktiekapitalet).
 • Bolaget levereras med s k innehavaraktier (bearer-shares).
 • Den/de som innehar och kan uppvisa innehavaraktier motsvarande en majoritet av aktiekapitalet, äger fritt tillsätta styrelse och eventuella andra företrädare för bolaget.
Lokala företrädare
 • Bolaget registreras med en lokal styrelse om tre personer (sk nominee directors) vilka tillsätts av den firma som handlägger registreringen i Panama (en lokal advokatbyrå).
 • Vår lokala samarbetspart tillhandahåller även en lokal representant för bolaget (Agente Residente/ Resident Agent) i enlighet med gällande lag i Panama.
Generalfullmakt
 • Bolaget levereras med en generalfullmakt (Power of Attorney) utställd på ägaren, eller person utsedd av denne.
 • Innehavaren av generalfullmakten äger fritt företräda bolaget, ingå avtal och disponera över bolagets tillgångar.
 • Generalfullmakten är undertecknad av bolagets styrelse och bevittnad av Notarius Publicus
Översättning
 • Bolagsordning och registreringsbevis upprättas i original på spanska.
 • Auktoriserad översättning (av Notarius Publicus) till engelska av bolagsordning och registreringsbevis
 • Generalfullmakt och innehavaraktier upprättas i engelskt original
Apostille
 • Bolagsordning, registreringsbevis och generalfullmakt är försedda med s k apostille, utfärdad av justitiedepartementet (Departemento de Contabilidad)
Leveranstid
 • Handläggningstid i Panama (Grundande, registrering, översättning, apostillering): ca 3 veckor.
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.