BELIZE
Start Offshore Våra tjänster Beställa

OFFSHOREBOLAG (BELIZE IBC)

Beskattning

Offshorebolag (IBC's) betalar ingen skatt i Belize, och omfattas inte av landets skatteavtal med andra stater (Belize har inga skatteavtal med Sverige).

Aktier

Bolag registrerade i Belize kan ha följande aktieslag:

 • Registrerade aktier
 • Innehavaraktier (bearer shares)
 • Preferensaktier
 • Inlösbara aktier (redeemable shares)
 • Aktier med eller utan nominellt värde
 • Aktier med eller utan rösträtt
Aktiekapital

IBC-bolag bildas normalt med ett auktoriserat aktiekapital på 50 000 USD. Aktiekapitalet fördelas normalt på 50 000 aktier med ett nominellt värde av 1 USD/ aktie. Aktiekapitalet kan definieras i valfri valuta. Aktier kan även ges ut utan nominellt värde (no par-value). Lägsta tillåtna antal emitterade aktier är en aktie. med eller utan nominellt värde.

Aktieägare

Minst en aktieägare krävs. Ingen information om bolagets ägare registreras i något offentligt register, men ett register över bolagets aktieägare måste förvaras på bolagets officiella adress (Registered Office) i Belize. Innehavaraktier måste deponeras hos en 'Professional Intermediary' (i detta fall hos den firma som tillhandahåller nomineetjänsterna).

Styrelse

Minst en director krävs. Även juridiska personer kan vara directors (Corporate Directors). Uppgifter om bolagets directors registreras inte i något offentligt register. Inga krav finns vad gäller styrelseledamöternas nationalitet eller hemvist. Nominella styrelseledamöter (Nominee Directors) finns att tillgå. Styrelsemöten kan hållas var som helst i världen.

Registered Office

Alla bolag måste ha en officiell adress (Registered Office) och en lokal representant (Resident Agent) som är bosatt i Belize. Dessa tjänster ingår i bolagsbildningen.

Årlig licensavgift

Den årliga statliga licensavgiften baseras på bolagets auktoriserade aktiekapital.

1 - 50 000 USD 100 USD
Över 50 001 USD 1000 USD

Bolag med aktier utan nominellt värde: 350 USD.

Straffavgifter på upp till 50 % av avgiften utgår vid för sent inbetald avgift.

I bolagsbildningen ingår första årets avgift för ett nominellt aktiekapital på högst 50 000 USD.

Rapportering

Ingen årlig rapportering behöver göras till de lokala myndigheterna. Det finns heller inga krav vad gäller inlämnande av årsredovisning.

Revision

Det finns inga krav vad gäller revision.

Leveranstid

Bolag kan registreras inom 72 timmar. För leverans av dokument samt upprättande av nomineeavtal bör man räkna med en total leveranstid om 7-10 dagar. Lagerbolag finns att tillgå för omedelbar leverans.

Bolagsnamn

I bolagsnamnet måste ingå en beteckning som anger att bolaget har begränsat ansvar, d v s endast svarar för sina förpliktelser med bolagets tillgångar. Tillåtna beteckningar är:

 • Limited
 • Ltd.
 • Corporation
 • Corp.
 • Incorporated
 • Inc.
 • Société Anonyme
 • Sociedad Anónima
 • S.A.
 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 • GmbH

Bolaget får inte ha ett namn som är identiskt med eller likartat ett redan existerande bolagsnamn.

Följande ord, och de verksamheter som de hänger samman med, får ej användas utan särskilt tillstånd:

 • Assurance
 • Bank
 • Building Society
 • Chamber of Commerce
 • Chartered
 • Cooperative
 • Imperial
 • Insurance
 • Municipal
 • Royal och
 • Trust.

Uppdaterad den 29 september 2004

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.