Jämför olika svenska bolagsformer

  Aktiebolag Ekonomisk Förening Handels-bolag Kommandit-bolag EEIG Utländsk Filial
Antal ägare 1 - 3 - 2 - 2 - Minst 2 (från olika länder i EU/EES) Utländskt bolag
Aktiekapital >100.000 Inget minimikrav Inget minimikrav Inget minimikrav Inget minimikrav Nej, filialen utgör en del av det utländska bolaget
Ägaransvar Inbetalt aktiekapital Inbetalda medlems-insatser Fullt solidariskt ansvar Delägare ansvarar med inbetald andel, komplementärer är fullt solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser Fullt solidariskt ansvar Moderbolaget ansvarar med sina tillgångar för filialens förpliktelser
Firmaskydd Hela riket Hela riket Länet Länet Hela riket Hela riket
Företrädare Styrelse, VD Styrelse, (ev) VD Delägarna Delägarna Delägarna VD
Styrelse >1 >3 -- -- -- --
Revisor Ja Ja Nej Nej Nej Ja
Bokförings-plikt Ja Ja Ja, om delägarna är juridiska personer Ja, om delägarna är juridiska personer Ja Ja
Årsredovisning Ja Ja Ja, om delägarna är juridiska personer Ja, om delägarna är juridiska personer Endast årsbokslut Ja
Bolags-beskattning 28% 28% (utdelning är avdragsgill) 0 0 0 28%
Delägar-beskattning 0 0 Ja Ja Ja 0
Beskattning av utdelning 30% 30% -- -- -- --
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.