UTDELNING FRÅN DOTTERBOLAG
Start Källskatt Skatteavtal Svensk skatt Avräkning Metoder Effektiv skatt

SVERIGES SKATTEAVTAL

ALLMÄNT  OECD'S MODELLAVTAL 
SVERIGES SKATTEAVTAL 

Dubbelbeskattning

När en person (eller ett bolag) i ett land tar emot inkomst från ett annat land är risken stor att inkomsten blir dubbelbeskattad. Det kan gälla aktieutdelningar, räntebetalningar, royalties eller intäkter från en filial i utlandet.

Dubbelbeskattning uppkommer när två stater gör anspråk på att få beskatta en och samma inkomst. Så gott som alla stater (som över huvud taget har beskattning) beskattar inkomster som har sitt ursprung i det egna landet. Många länder beskattar också sina medborgare (och företag) för inkomster från källor utanför det egna landet.

Dubbelbeskattningen drabbar inte bara enskilda personer och företag. Den lägger också (precis som tullar) hinder ivägen för en internationell utveckling av ekonomin och hämmar rörligheten av varor och kapital.

Därför inser de flesta stater att man - om inte annat i eget intresse och i det egna näringslivets intresse - måste komma överens om en fördelning av skatteanspråken.

Detta är det huvudsakliga syftet med de s k dubbelbeskattningsavtalen.

OECD:s modellavtal

De flesta skatteavtal idag baseras på det modellavtal som OECD tagit fram. Modellavtalet täcker följande intäktskällor:

  • Inkomst av rörelse
  • Utdelning
  • Ränta
  • Royalty
  • Realisationsvinster
  • Arbetsanställning
  • Styrelsearvoden
  • Pension och livränta
  • Inkomst för studerande, praktikanter samt professorer och lärare
  • Inkomst av fast egendom

Sveriges skatteavtal

Sverige har heltäckande skatteavtal med sjuttio stater. Dessutom finns begränsade avtal om t ex arvs- och gåvoskatt med vissa stater.

Här är de länder som Sverige slutit avtal med:

Albanien Amerikas förenta stater Argentina Australien
Bangladesh Barbados Belgien Bolivia
Botswana Brasilien Bulgarien Cypern
Danmark Egypten Estland Filippinerna
Finland Frankrike Gambia Grekland
Indien Indonesien Irland Island
Israel Italien Jamaica Japan
Jugoslavien Kanada Kazakstan Kenya
Folkrepubliken Kina Republiken Korea Kroatien1 Lettland
Litauen Luxemburg Makedonien Malta
Marocko Mauritius Mexiko Namibia
Nederländerna Norge Nya Zeeland Pakistan
Peru Polen Rumänien Ryska federationen
Schweiz Singapore Slovakiska republiken2 Slovenien1
Spanien Sri Lanka Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland
Sydafrika
Förenade republiken
Tanzania
Thailand Tjeckiska republiken2 Trinidad och Tobago
Tunisien Turkiet Tyskland Ukraina
Ungern Venezuela Vietnam Vitryssland
Zambia Zimbabwe Österrike  

GRÖN MARKERING = Tillgänglig på Riksskatteverkets webplats

ORANGE MARKERING = Kan beställas genom Fritzes Offentliga Publikationer.

FOTNOTER:
(1) Skatteavtalet med fd Jugoslavien
(2) Skatteavtalet med fd Tjeckoslovakien

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.