TRUSTER
Vad är en trust? Olika typer av truster

OLIKA TYPER AV TRUSTER

Diskretionära truster

Den diskretionära trusten är den typ av trust som erbjuder störst flexibilitet, och är också den överlägset populäraste inom internationell skatteplanering.

Användandet av en diskretionär trust tillåter förvaltaren (The Trustee) att lägga till respektive ta bort personer ur kretsen av förmånstagare (The Beneficiaries). Trusteen har vanligtvis oinskränkt befogenhet att avgöra hur mycket av trustens avkastning och kapital som skall fördelas bland förmånstagarna, och hur fördelningen skall ske dem emellan.

Accumulation and Maintenance Trusts

Dessa truster bildas oftast med stiftarens barn som förmånstagare. Trustförordnandet stadgar att trustens tillgångar skall användas till förmån för barnens utbildning och omvårdnad upp till en viss ålder, varefter de har rätt att få ut sin del av trustkapitalet.

Asset Protection Trusts

Denna typ av trust har under senare år rönt stor popularitet i USA, där den ofta används i syfte att skydda egendom mot eventuella framtida anspråk från målsägare i skadeståndsprocesser.

Interest in Possession Trusts

Em typ av trust där stiftaren själv är utsedd till främste förmånstagare.

Ändamålstruster (Purpose Trusts)

Purpose Trusts är truster som bildas för ett specifikt ändamål men utan namngivna förmånstagare. De används oftast för att stödja ett välgörande ändamål eller ett särskilt arrangemang (galor, mässor, festivaler mm)

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.