HONG KONG
Start Fakta Beskattning Bolag i HK Registrera bolag Våra tjänster

HONG KONG - ETT LEDANDE
AFFÄRSCENTRUM I ÖSTASIEN

Hong Kong ligger vid Sydkinesiska Sjön, ca 30 mil sydost om Guangzhou (tidigare Kanton). 1997 blev den tidigare brittiska kolonin en särskild administrativ region (HKSAR) i Folkrepubliken Kina, i enlighet med det avtal som slöts mellan Kina och Storbritannien i december 1984.

Styresskick

Enligt Hong Kongs konstitution (The HKSAR Basic Law) skall HKSAR och Folkrepubliken Kina även i fortsättningen utgöra två separata system vad gäller styrelseskick, rättssystem och ekonomi, ett koncept som brukar gå under benämningen 'ett land - två system'.

Hong Kong styrs av en styresman (Chief Executive) och ett styrande råd (Executive Council). En lagstiftande församling finns, men administrationen styrs av de verkställande organen.

Administrationen är företagarvänlig och Hong Kong rankas som en av de friaste ekonomierna i världen.

Rättssystem

Rättssystemet i Hong Kong grundas på det engelska rättssystemet (Common Law), kompletterat med lokala förordningar, s k ordinances. Hong Kong har garanterats en långtgående autonomi, och tillåts generellt att stifta sina egna lagar. Hong Kongs bolagslagstiftning är likartad den brittiska.

Hong Kong spelar en ledande roll som affärscentrum för hela Fjärran Östern, och erbjuder ett högklassigt utbud av professionella och finansiella tjänster - advokatbyråer, revisionsfirmor, banker och finansinstitut. Affärsklimatet är gynnsamt, och kommer så att förbli under överskådlig tid.

Beskattning

Reavinster, ränteinkomster och utdelningar är skattefria. Hong Kong har heller inga källskatter på utbetalningar till andra länder. Den lokala valutan är Hong Kong Dollar vilken är fullt konvertibel, men knuten till USD. Hong Kong har ingen valutareglering.

En viktig fördel med Hong Kong som etableringsland är att jurisdiktionen är ett viktigt handelscentrum, till skillnad från de flesta s k skatteparadis. Ett Hong Kong bolag kan därför inte avfärdas som ett instrument för skatteplanering. Hong Kong är en av världens största importörer och exportörer. Den överväldigande majoriteten av de 50 000 bolag som registreras i Hong Kong årligen är lokala företag som bedriver en seriös affärsverksamhet i regionen.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.