STORBRITANNIEN
Skatt i UK Utdelning Affärer i Sverige Ledning Bilda bolag Våra tjänster

FÖRETAGSLEDNING I SVERIGE

Om den dagliga ledningen av bolaget sker från Sverige, blir bolaget skattskyldigt här. Företagsledning i Sverige innebär nämligen att bolaget anses ha s k 'fast driftställe' i Sverige (se inkomstskattelagen kap 2 §29).

Bolaget blir då skyldigt att registrera filial i Sverige, och blir skattskyldigt för all inkomst som tas in genom denna.

Plats för företagsledning

En förutsättning är dock att ledningen utövas från en 'stadigvarande plats för företagsledning'. 'Stadigvarande plats' innebär att företaget har ett eget kontor eller liknande i Sverige.

'Beroende representant'

Enligt skatteavtalet med Storbritannien skall ett engelskt bolag anses ha 'fast driftställe' i Sverige om det har en 'beroende representant' här i landet:

Om (en) person är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag ... ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. (Skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland, Artikel 5, p5)

Denna regel gäller oavsett om bolaget har en fast representant i Sverige, eller använder sig av hitresta representanter från Storbritannien.

Undantag

Från denna regel finns dock en rad undantag.

Även om en person har fullmakt att sluta avtal i bolagets namn i Sverige, anses inte bolaget ha 'fast driftställe' om fullmakten endast gäller någon (eller en kombination) av följande verksamheter:

  • Lagring av varor (för lagring, utställning, utlämnande eller bearbetning/förädling genom annat företags försorg)
  • Utställning av varor
  • Utlämning av varor
  • Inköp av varor för bolagets räkning
  • Införskaffande av upplysningar för bolagets räkning

Styrelseledamot bosatt i Sverige

Om en person bosatt i Sverige är styrelseledamot i ett engelskt bolag (och därmed har fullmakt att ingå avtal), men inte 'regelmässigt använder' denna fullmakt i Sverige, föreligger inte 'fast driftställe'. Förutsättningen är då att styrelsemöten, affärsförhandlingar etc äger rum i Storbritannien.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.