STORBRITANNIEN
Skatt i UK Utdelning Affärer i Sverige Ledning Bilda bolag Våra tjänster

NÄRINGSVERKSAMHET I SVERIGE

Filial

Ett engelskt bolag måste registrera en svensk filial om det bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Utländska företag skall bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial). (Filiallagen 2 §)

Fast driftställe

Ett utländskt företag anses bedriva affärsverksamhet i Sverige, om det har vad som i skattesammanhang kallas 'fast driftställe'.

Enligt skatteavtalet med Storbritannien innefattar 'fast driftställe' särskilt:

 • Plats för företagsledning
 • Kontor;
 • Fabrik;
 • Verkstad; och
 • Gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

(Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland, Artikel 5, p2)

Har bolaget något av detta måste en svensk filial registreras.

Entrepenadverksamhet

Enligt skatteavtalet utgör 'plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet' fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader.

Ett engelskt bolag kan med andra ord utföra entrepenadarbeten i Sverige utan att betala svensk skatt, om arbetet pågår kortare tid är ett år.

Om bolaget anställer personal i Sverige måste dock svenska socialförsäkringsavgifter betalas.

Detta förutsätter att bolaget inte har någon 'plats för företagsledning' i Sverige, utan endast en lokal arbetsledning på arbetsstället. Offerter, anbud, eventuella förhandlingar och fakturering måste ske genom bolaget i Storbritannien.

Undantag från filialkravet

Enligt skatteavtalet med Storbritannien är en rad verksamheter undantagna, d v s de anses inte utgöra 'fast driftställe':

Bland undantagen finns bl a:

 • Varulager (för lagring, utställning, utlämnande eller bearbetning/förädling genom annat företags försorg)
 • Utställningslokal
 • Plats för utlämning av varor
 • Inköpskontor
 • Kontor för införskaffande av upplysningar
 • Plats för affärsverksamhet för att kombinera verksamhetera ovan

(Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland, Artikel 5, p4)

Internetförsäljning

Om det engelska bolaget säljer varor eller tjänster över internet (eller postorder) behöver filial inte registreras, om varorna levereras direkt från Storbritannien.

Detta gäller givetvis också om varor eller tjänster laddas ner över Internet, förutsatt att bolagets servrar ligger utanför Sverige.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.