MALTA
Start ITC Bilda bolag Beställa

INTERNATIONAL TRADING COMPANY (ITC)

1 Bolagslagstiftning: Companies Act, 1996.
2 Bolagstyp: International Trading Company (ITC).
3 Aktiekapital: 500 LMT (ca 1 170 EUR). 20 % av aktiekapitalet måste betaas in.
4 Årlig avgift till lokal myndighet: 200 EUR
5 Bolagsskatt: 35 %. Den effektiva beskattningen begränsas dock till 4,17 %, genom regler om återbetalning av bolagsskatt till bolagets aktieägare.
Bolag i Malta betraktas i Sverige som normalbeskattade och omfattas inte av de svenska CFC-reglerna (ingen löpande delägarbeskattning av delägare bosatta i Sverige)
6 Tid för registrering: 2 veckor.
7 Minsta antal aktieägare: Minst en aktieägare. Nominella aktieägare (nominee shareholders) kan tillhandahållas.
8 Registered Office: Ja, bolaget måste ha en registrerad adress (Registered Office) i Malta.
9 Styrelse (Directors): Minst en director, vilken kan vara en fysisk person eller ett bolag. En company secretary måste utses, vilken måste vara en fysisk person.
Måste bolaget föra ett register över styrelseledamöter? Ja.
Måste uppgifter om styrelseledamöter rapporteras till lokala myndigheter? Ja. Ett register över bolagets directors måste sändas in till registreringsmyndigheten, där det är tillgängligt för allmänheten.
Krav vad gäller lokala styrelseledamöter/company secretary? Nej.
Tillåts nominee directors? Ja. Nominee directors kan tillhandahållas som extratjänst.
10 Behövs årlig bolagsstämma? Ja.
11 Årlig rapportering till lokala myndigheter: Alla bolag måste skicka in en årlig rapport (annual return) till registreringsmyndigheten.
Måste årsredovisning upprättas och/eller revideras? Ja.
12 Måste årsredovisning inlämnas till myndighet? Ja, skall lämnas tillsammans med den årliga rapporten (annual return) till registreringsmyndigheten.
13 Måste bolaget föra aktieägarregister? Ja. Registret skall förvaras hos bolagets registered office.
Måste aktieägarregister inlämnas till lokal myndighet? Alla ändringar vad gäller aktieägande måste rapporteras till registeringsmyndigheten.
Är aktieägarregistret öppet för allmänheten? Ja.
14 Valutakontroll eller andra finansiella restriktioner? Nej.
15 Kan ett bolag flyttas in från en annan jurisdiktion? Ja.
16 Kan ett bolag flyttas ut till en annan jurisdiktion? Ja.
17 Språk: Engelska.
18 Konfidentialitet: Konfidentialitet garanteras genom sekretesslagen (Professional Secrecy Act), vilken har satt en hög nivå vad gäller konfidentialitet för 'professsionals' (managementfirmor, advokater, banker etc). Den som bryter den yrkesmässiga sekretessen kan åtalas i enlighet med Criminal Code, Section 27, och kan dömas till böter eller fängelse. (
19 Tillåts innehavaraktier (s k 'bearer shares')? Nej.
20 FÖRDELAR
  • Medlem i EU, omfattas av EU's moder-dotterbolagsdirektiv (90/435), vinstutdelning från dotterbolag inom EU (och kapitalvinst vid försäljning av dotterbolag) kan tas tas emot skattefritt.
  • Betraktas inte som lågskatteland.
  • Inom EU's momsområde. Momsregistrering är lätt att erhålla.
  • Idealiskt för innehav av fastigheter i Portugal.
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.