HONG KONG
Start Fakta Beskattning Bolag i HK Registrera bolag Våra tjänster

BOLAG I HONG KONG

Beskattning

Bolagsskatten på 17,5 % gäller endast inkomst från källor i Hong Kong. I praktiken innebär detta att så länge som bolaget inte bedriver någon affärsverksamhet i Hong Kong självt behöver ingen skatt betalas.

Aktiekapital

Det finns två slags aktiekapital: auktoriserat aktiekapital (authorized share capital) och emitterat aktiekapital (issued share capital). I båda fallen saknas begränsningar vad gäller såväl högsta som minsta tillåtna aktiekapital. Vanligtvis brukar det emitterade aktiekapitalet uppgå till 2 HKD, fördelat på två aktier om 1 HKD vardera.

Aktieägare

Minst en aktieägare erfordras. Information om ägare registreras i det offentliga bolagsregistret. Bolag kan vara aktieägare och anonymitet kan uppnås genom användande av s k nominella aktieägare (nominee shareholders). Inga restriktioner finns vad gäller ägarnas nationalitet och hemvist, och bolagsstämma kan hållas var som helst i världen.

Styrelse

Minst en styrelseledamot (Director) krävs. Fullständig information om styrelseledamöter registreras i det offentliga bolagsregistret.

Bolag (HK-bolag såväl som utländska) kan registreras som Directors (s k Corporate Directors). Inga restriktioner finns vad gäller styrelseledamöternas nationalitet och hemvist, och styrelsemöten får hållas utanför Hong Kong.

S k nominella styrelseledamöter (Nominee Directors) är tillåtna.

Om Du beställer något av våra utökade företagspaket (HONG KONG BOLAGSPAKET 'GULD' och HONG KONG BOLAGSPAKET 'PLATINA'), ingår tillhandahållande av en nominell styrelseledamot (Nominee Director).

Bolagssekreterare (Company Secretary)

Ett bolag måste utse en Company Secretary, vilken kan vara antingen en fysisk person eller en firma. Om sekreteraren är en fysisk person måste denne vara stadigvarande bosatt i Hong Kong. Om sekreterarens funktion fullgörs av ett bolag, måste bolaget ha ett fast driftställe (filial) i Hong Kong, eller en registrerad adress (Registered Office). När Du registrerar ett HK-bolag genom oss ingår tillhandahållande av Company Secretary i priset.

Registered Office

Ett bolag måste ha en officiell registrerad adress (Registered Office) i Hong Kong, för att ta emot korrespondens från myndigheter i Hong Kong.

Tid för registrering

Registrering av ett Hong Kong-bolag tar ca 2 veckor, men färdiga bolag finns tillgängliga. Ca en vecka får läggas till för översändande av dokument (med kurirpost) till och från Sverige.

Bolagsnamn

Namn som antyder någon koppling till territoriets styre och administration är otillåtna, liksom vissa ord som indikerar vissa typer av verksamhet som endast får bedrivas med särskild licens, t ex bank, försäkringsbolag och andra finansiella bolag och institutioner.


Uppdaterad den 30 maj 2004

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.