ISLE OF MAN
Start Bolag Våra tjänster Beställa

EXEMPT COMPANY

1 Bolagslagstiftning: The Companies Acts, 1931 - 1999; International Business Act 1994; Limited Liability Companies Act 1996 - 1999; Insurance Act 1986; Companies (Transfer of Domicile) Act 1998; Companies, etc (Amendment) Act 2003. (Amendment) Act 2003
2 Bolagstyp: Exempt Company.
3 Aktiekapital: Normalt 2 000 GBP, vilket är maximalt aktiekapital inom ramen för den lägsta avgiftsklassen för årliga avgifter till de lokala myndigheterna.
4 Årlig avgift till lokal myndighet: 60 GBP årlig registreringsavgift, samt 450 GBP årlig avgift skattebefrielse (Tax Exempt).
5 Bolagsskatt: 10-18 %. För skattebefriade bolag (Tax Exempt Companies) tas en årlig avgift ut, 600 GBP.
6 Tid för registrering: 2 dagar. Lagerbolag kan tillhandahållas.
7 Minsta antal aktieägare: Minst en aktieägare, vilken kan vara en fysisk eller juridisk person. Nominella aktieägare (nominee shareholders) kan tillhandahållas.
8 Registered Office: Ja, bolaget måste ha en registrerad adress (Registered Office) i Isle of Man, hos en licencierad managementfirma eller ett advokatkontor. Bolaget måste ockdå ha en lokal Registered Agent.
9 Styrelse (Directors): Minst två directors, vilka måste vara fysiska personer. Ett register över bolagets directors måste inrapporteras till registreringsmyndigheten, där uppgifterna är tillgängliga för allmänheten. Nominee directors kan tillhandahållas som extratjänst.
Krav vad gäller lokala styrelseledamöter/company secretary? En professionellt kvalificerad Company Secretary och en lokal director erfordras.
10 Behövs årlig bolagsstämma? Ja.
11 Årlig rapportering till lokala myndigheter: En årsrapport (annual return) skall insändas till bolagsregistret årligen (på årsdagen av registreringen).
Måste årsredovisning upprättas och/eller revideras? Ja. Bolaget måste föra löpande redovisning.
12 Måste årsredovisning inlämnas till myndighet? Nej.
13 Måste bolaget föra aktieägarregister? Ja. Registret skall förvaras hos bolagets registered office.
Måste aktieägarregister inlämnas till lokal myndighet? Ja.
Är aktieägarregistret öppet för allmänheten? Ja.
14 Valutakontroll eller andra finansiella restriktioner? Nej.
15 Kan ett bolag flyttas in från en annan jurisdiktion? Ja.
16 Kan ett bolag flyttas ut till en annan jurisdiktion? Ja.
17 Språk: Engelska.
18 Konfidentialitet: Ingen särskild sekretesslag på bolagsområdet. Engelsk rätt - vilken gäller inom jurisdiktionen - ålägger alla 'professsionals' (managementfirmor, advokater, banker etc) att behandla all klientinformation konfidentiellt.
19 Tillåts innehavaraktier (s k 'bearer shares')? Nej.
20 FÖRDELAR
  • Gott anseende som lämplig jurisdiktion för större investerare.
  • Snabb och effektiv registrering.
  • Välreglerad jurisdiktion, åtnjuter högt anseende.
  • Ett av få offshoreländer där det är möjligt att få momsregistrering för handel inom EU.
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.