GIBRALTAR
Start Fakta Skatt Tax Exempt Companies Registrera Våra tjänster

GIBRALTAR - SKATTEPARADIS I EU

GEOGRAFI

Gibraltar är strategiskt beläget vid Spaniens sydkust. Gibraltarklippan förbinds med Spanien genom en smal landremsa. Till ytan upptar inte Gibraltar mer är 1/4 sq mile, och befolkningen uppgår till 30 000 invånare, varav 20 000 är medborgare i territoriet.

Befolkningen härstammar huvudsakligen från Italien och Malta, och är tvåspråkig (engelska och spanska). Här finns en liten men betydelsefull judisk befolkning, handelsmän av indiskt ursprung och under senare år också ett inflöde av arbetskraft från Marocko.

Det officiella språket är engelska och valutan är brittiska pund.

BRITTISK BESITTNING MED SJÄLVSTYRE

Gibraltar är sedan 1704 en brittisk kronkoloni. I enlighet med Gibraltars konstitution utövas den lagstiftande makten av guvernören, som är den brittiska kronans representant, och det lokala parlamentet (House of Assembly).

Gibraltar är en brittisk besittning (ett s k 'dependent territory) och lyder under den brittiska regeringen. Gibraltar åtnjuter ett betydande självstyre, även om all lagstiftning kräver formellt godkännande av guvernören.

Det brittiska utrikesdepartementet är direkt ansvarigt för Gibraltars utrikespolitik, försvar och säkerhetsfrågor. Ansvaret i lokala frågor ligger hos de lokala ministrarna, vilka svarar inför det lokala parlamentet.

Den brittiska regeringen har lämnat en försäkran till Gibraltars befolkning att Gibraltar skall förbli brittiskt. I förarbetena till Gibraltars konstitution försäkras att Gibraltar skall förbli under den engelska kronan ('remain part of Her Majesty's dominions') till dess att det brittiska parlamentet bestämmer annorlunda. Här försäkras också att den brittiska regeringen aldrig kommer att ingå några överenskommelser som skulle leda till att Gibraltars befolkning, mot sin fritt och demokratiskt uttryckta vilja, skulle komma under en annan stats styre.

Allmänna parlamentsval hålls (minst) vart fjärde år; majoriteten i House of Assembly bildar regering. Varje röstberättigad invånare får lägga åtta röster vid valet av totalt 15 ledamöter.

Gibraltar har ett eget rättssystem, likartat det brittiska. Rättssystemet vilar på engelsk s k Common Law, men regleras av egna förordningar (Ordinances) som antagits av parlamentet (House of Assembly).

Gibraltar blev en associerad medlem av dåvarande EEC i samband med Storbritanniens anslutning 1973, och deltar i EU utom i frågor som rör moms, den europeiska tullunionen och den gemensamma jordbrukspolitiken.

FINANSIELLT CENTRUM

Öppnandet av gränsen till Spanien i februari 1985 har lett till en ökning av turism och investeringar, och under senare år har regeringen ativt verkat för en expansion av ekonomin på flera områden, särskilt när det gäller att främja utvecklingen av Gibraltar som ett finansiellt centrum.

Territoriets geografiska belägenhet är idealiskt för internationell handel och erbjuder också fördelen av en tvåspråkig professionell expertis. Gibraltar kan därför fungera som en effektiv brygga mellan engelsktalande länder och Spanien.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.