BERMUDA
Start Bolag Våra tjänster Beställa

BERMUDA EXEMPT COMPANY

1 Bolagslagstiftning: Companies Act 1981.
2 Bolagstyp: Exempt Company.
3 Aktiekapital: Minsta auktoriserade aktiekapital är 12 000 USD. Avgifter för registreringen samt löpande årliga avgifter blir högre om aktiekapitalet är överstiger detta belopp.
4 Årlig avgift till lokal myndighet: 1 780 USD.
5 Bolagsskatt: Ingen, gäller åtminstone till mars 2016.
6 Tid för registrering: Fyra veckor.
7 Minsta antal aktieägare: Minst en aktieägare, vilken kan vara en fysisk eller juridisk person. Nominella aktieägare (nominee shareholders) kan tillhandahållas.
8 Registered Office: Ja, bolaget måste ha en registrerad adress (Registered Office) i Bermuda, hos en licencierad managementfirma eller ett advokatkontor. Bolaget måste ockdå ha en lokal Registered Agent.
9 Styrelse (Directors): Minst två directors, vilka måste vara fysiska personer.
Måste bolaget föra ett register över styrelseledamöter? Ja.
Måste uppgifter om styrelseledamöter rapporteras till lokala myndigheter? Ett register över bolagets directors måste sändas in till registreringsmyndigheten, där det är tillgängligt för allmänheten.
Krav vad gäller lokala styrelseledamöter/company secretary? Nej.
Tillåts nominee directors? Ja. Nominee directors kan tillhandahållas som extratjänst.
10 Behövs årlig bolagsstämma? Ja.
11 Årlig rapportering till lokala myndigheter: Nej.
Måste årsredovisning upprättas och/eller revideras? Årsredovisning måste upprättas, men revision är ej nödvändig om alla aktieägare och directors är eniga om detta.
12 Måste årsredovisning inlämnas till myndighet? Nej.
13 Måste bolaget föra aktieägarregister? Ja. Registret skall förvaras hos bolagets registered office.
Måste aktieägarregister inlämnas till lokal myndighet? Ja.
Är aktieägarregistret öppet för allmänheten? Ja.
14 Valutakontroll eller andra finansiella restriktioner? Nej.
15 Kan ett bolag flyttas in från en annan jurisdiktion? Ja.
16 Kan ett bolag flyttas ut till en annan jurisdiktion? Ja.
17 Språk: Engelska.
18 Konfidentialitet: Ingen särskild sekretesslag på bolagsområdet. Engelsk rätt - vilken gäller inom jurisdiktionen - ålägger alla 'professsionals' (managementfirmor, advokater, banker etc) att behandla all klientinformation konfidentiellt.
19 Tillåts innehavaraktier (s k 'bearer shares')? Nej.
20 FÖRDELAR
  • Bermudabolag kan listas på den lokala börsen.
  • Bermudabolag accepteras även för listning på börsen i Hong Kong.
  • Välreglerad jurisdiktion.
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.