MARSHALL ISLANDS
Start Offshore Våra tjänster Beställa
REGERINGSBYGGNADEN - MARSHALL ISLANDS

OFFSHOREBOLAG I MARSHALL ISLANDS

Marshallöarnas offshorelagstiftning (Marshall Islands Associations Law) antogs 1990, och har utformats med bolagslagstiftningen i Delaware och New York som förebild. Bolagslagen är modern och erbjuder hög konfidentialitet genom tillåtande av innehavaraktier (bearer shares).

Beskattning

Bolag som betraktas som 'non-resident companies' är undantagna från beskattning.

Marshallöarna har inga dubbelbeskattningsavtal med andra stater.

Aktier

Bolag registrerade i Marshall Islands kan ha följande aktieslag:

 • Registrerade aktier
 • Innehavaraktier (bearer shares)
 • Preferensaktier
 • Inlösbara aktier (redeemable shares)
 • Aktier med eller utan nominellt värde
 • Aktier med eller utan rösträtt
Aktiekapital

Bolag bildas normalt med ett auktoriserat aktiekapital på 50 000 USD. Aktiekapitalet kan definieras i valfri valuta. Minsta emitterat aktiekapital är en aktie.

Aktieägare

Minst en aktieägare krävs. Inga uppgifter om aktieägarna registreras i något offentligt register.

Ingen information om bolagets verkliga ägare (beneficial owners) behöver lämnas till de lokala myndigheterna.

Styrelse

Minst en director krävs. Även juridiska personer kan vara directors (Corporate Directors). Uppgifter om bolagets directors registreras inte i något offentligt register. Inga krav finns vad gäller styrelseledamöternas nationalitet eller hemvist.

Company Secretary

Bolag registrerade i Marshall Islands måste utse en Company Secretary, vilken kan vara antingen en fysisk eller en juridisk person. Inga krav finns vad gäller nationalitet eller hemvist för bolagets Company Secretary.

Registered Office

Alla bolag måste ha en officiell adress (Registered Office) i Marshall Islands. Denna tjänst ingår i bolagsbildningen.

Årlig licensavgift

Den årliga statliga licensavgiften är 450 USD. Första årets avgift ingår i bolagsbildningen.

Rapportering

Ingen årlig rapportering behöver göras till de lokala myndigheterna. Det finns heller inga krav vad gäller inlämnande av årsredovisning.

Revision

Det finns inga krav vad gäller revision.

Leveranstid

Bolag kan registreras inom 7-10 dagar.

Lagerbolag finns tillgängliga för omedelbar leverans.

Bolagsnamn

I bolagsnamnet måste ingå en beteckning som anger att bolaget har begränsat ansvar, d v s endast svarar för sina förpliktelser med bolagets tillgångar. Tillåtna beteckningar är:

 • Limited
 • Corporation
 • Incorporated
 • Societe Anonyme eller
 • Sociedad Anonima.

Bolaget får inte ha ett namn som är identiskt med eller likartat ett redan existerande bolagsnamn.

Följande ord, och de verksamheter som de hänger samman med, får ej användas:

 • Bank
 • Chartered
 • Establishment
 • Foundation
 • Insurance
 • Partnership och
 • Trust.

Bolagsnamnet kan vara på valfritt språk, så länge som det latinska alfabetet används. Om ett namn registreras på ett annat språk än engelska kan registreringsmyndigheten kräva en översättning till engelska, för att säkerställa att det föreslagna namnet inte är ett namn som omfattas av de begränsningar som uppställts.


Uppdaterad den 29 september 2004

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.