GIBRALTAR
Start Fakta Skatt Tax Exempt Companies Registrera Våra tjänster

NYTT SKATTESYSTEM I GIBRALTAR

Det tidigare tillämpade systemet med skattebefrielse (s k Tax Exempt) har nu upphört, efter överenskommelse mellan Gibraltar och EU-kommissionen. Bolag som fått tidigare beviljats Tax Exempt Status kommer att få behålla denna fram till år 2010. Inga nya ansökningar om Tax Exempt kommer dock att beviljas.

Vi återkommer med mer information om de aktuella förändringarna och de alternativ i Gibraltar som fortsättningsvis kan erbjuda en förmånlig beskattning - exempelvis s k 'Non Resident Companies' vilka inte beskattas för inkomster utanför Gibraltar.

KONTAKTA OSS


Uppdaterad den 30 juli 2006.

SKATTEBEFRIADE BOLAG
(GIBRALTAR TAX EXEMPT COMPANIES)

Aktiekapital

Bolag i Gibraltar bildas normalt med ett minsta nominellt aktiekapital om 100 GBP, men kan givetvis bildas med valfritt högre aktiekapital.

Stämpelskatt skall erläggas med 0,5 % av det auktoriserade aktiekapitalet. Minsta skatt vid registrering är 10 GBP, vilket motsvarar ett aktiekapital om 2000 GBP.

Aktieägare

Minsta antal aktieägare är en (1), och information om aktieägare registreras i ett offentligt register. Nominella aktieägare (nominee shareholders) är tillåtna, vilket garanterar full konfidentialitet.

Directors

Minsta antal styrelseledamöter (Directors) är en (1). Information om bolagets funktionärer (Directors och Company Secretary) registreras i ett offentligt register. Nominella styrelseledamöter (nominee directors) är tillåtna. Även juridiska personer kan vara directors (Corporate Directors).

Bolagssekreterare (Company Secretary)

En bolagssekreterare (Company Secretary) krävs. Company Secretary får ej vara ensam styrelseledamot (Director). Funktionen som Company Secretary kan fullgöras av en juridisk person.

Registered Office

Bolaget måste ha en officiell adress (Registered Office) i Gibraltar, för mottagande av korrespondens från de lokala myndigheterna.

Bolagsnamn

Följande bolagsnamn är ej tillåtna:

 • namn som är identiskt med eller liknar ett existerande bolagsnamn,
 • namn som registreringsmyndigheten anser vara 'olämpligt' eller 'stötande',
 • namn som antyder någon form av beskydd från staten eller det brittiska kungahuset,
 • namn som antyder verksamhet som har samband med bankrörelse eller finansiell verksamhet

Bolagsnamn kan vara på ett annat språk än engelska, förutsatt att det är ett språk som använder det latinska alfabetet. Vid registrering på annat språk måste en översättning bifogas.

Bolagsnamn som innehåller följande ord (eller dess motsvarigheter på annat språk) kräver särskilt tillstånd eller licens:

 • Bank, Building Society, Insurance, Assurance, Fund Management, Asset Management, Investment Fund, Trust, Trustees, Municipal, Chamber of Commerce, Co-operative.

Användande av orden 'Gibraltar' och 'International' kräver särskilt tillstånd.

Bolagets ansvarsbegränsning markeras med orden 'Limited' eller 'Ltd'.

Beskattning

Gibraltar Exempt Companies är undantagna från all lokal beskattning, förutom en årlig licensavgift (225 GBP). Gibraltar har inga skatteavtal med andra länder.

För att erhålla skattebefrielse måste bolaget ansöka om detta hos finansmyndigheten (Financial Services Commission).

Ansökan måste innehålla namn och adress på de verkliga ägarna (Beneficial Owners), samt en referens från bank, advokatbyrå eller revisor. Denna information är ej tillgänglig i något offentligt register.

Bokföring och årsredovisning

I enlighet med bokföringslagen i Gibraltar (Companies (Accounts) Ordinance 1999) skall årsredovisning lämnas till registreringsmyndigheten (Gibraltar Companies Registry) årligen, senast 13 månader efter räkenskapsårets utgång. Detta krav är i linje med EU:s direktiv om bolagslagstiftning.

Särskilda undantag gäller dock för små och medelstora företag.

Medelstora företag måste lämna en fullständig balansräkning samt revisionsberättelse. Resultaträkning kan dock lämnas i förkortad version.

För att komma ifråga för detta undantag måste minst två av följande villkor vara uppfyllda:

 • Omsättningens netto får inte överstiga 19,2 miljoner GBP.
 • Balansomslutningen får inte överstiga 9,6 miljoner GBP.
 • Det genomsnittliga antalet anställda under året får inte överstiga 250.

Småföretag behöver bara lämna en förkortad balansräkning. Resultaträkning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse behöver inte upprättas.

För att komma ifråga för detta undantag måste minst två av följande villkor vara uppfyllda:

 • Omsättningens netto får inte överstiga 4,8 miljoner GBP.
 • Balansomslutningen får inte överstiga 2,4 miljoner GBP.
 • Det genomsnittliga antalet anställda under året får inte överstiga 50.

De flesta bolag som registreras i Gibraltar tillhör denna kategori.

Årsredovisning behöver inte lämnas till skattemyndigheten i Gibraltar, så länge bolaget inte bedriver näringsverksamhet gentemot företag och personer bosatta i Gibraltar.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.