STARTPAKETET
IBC i Belize Bankkonto Adress i HK Regler i Sverige

REGISTRERING AV IBC I BELIZE

Följande tjänster och dokument ingår i bolagsregistreringen:
Registreringsprocedur
 • Registrering av IBC-bolag i Belize
Dokument
 • Bolagsordning (Articles of Association)
 • Registreringsbevis (Certificate of registration)
 • Generalfullmakt (Power of Attorney)

Alla bolagshandlingar upprättas i original på engelska.

Aktier
 • Bolaget registreras med ett auktoriserat aktiekapital på 10 000 US$.
 • Aktiekapitalet behöver inte betalas in före registreringen. Det finns inga ytterligare krav på verifiering av aktiekapitalet).
 • Nominella aktieägare (nominee shareholders) ingår för ett år.
Lokala företrädare
 • Bolaget registreras med en styrelseledamot (corporate nominee director) vilken tillsätts av vår samarbetspart i Belize/Hong Kong. (firma knuten till en revisionsbyrå i Hong Kong).
 • Vår lokala samarbetspart tillhandahåller även en lokal representant för bolaget (Resident Agent) i enlighet med gällande lag i Belize.
Generalfullmakt
 • Bolaget levereras med en generalfullmakt (Power of Attorney) utställd på ägaren, eller person utsedd av denne.
 • Innehavaren av generalfullmakten äger fritt företräda bolaget, ingå avtal och disponera över bolagets tillgångar.
 • Generalfullmakten är undertecknad av bolagets styrelse.
Leveranstid
 • Handläggningstid i Belize (Registrering) samt upprättande av nomineeavtal: ca 10 dagar:
 • Öppnande av bankkonto: ca en vecka.

 

©PT Consultancy Sweden 2006.


Uppdaterad den 22 juli 2006

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.