Familjestiftelser Liechtenstein Insamlingsstiftelser Stiftelselagen

FAMILJESTIFTELSER


Vad är en familjestiftelse?

Med familjestiftelser menas stiftelser som har till uppgift att gynna en viss släkt eller familj, eller 'vars tillgångar endast får användas till förmån för bestämda fysiska personer'.

Smidighet vid generationsskifte

Familjestiftelser är en utmärkt form av egendomsförvaltning, i vissa speciella situationer. T ex för att hålla samman egendom (t ex en fastighet eller ett företag) vid generationsskifte.

Egendomsförvaltning för utlandssvenskar

Familjestiftelser erbjuder också skatteeffektiva lösningar för förvaltning av egendom i Sverige vid utflyttning ur landet, eller vid överföring av tillgångar från utlandssvenskar till hemmavarande släktingar.

Fiduciära egendomsbindningar

En särskild variant av denna typ av stiftelse är sk 'fiduciära egendomsbindningar'. T ex gåvobrev förenade med vissa villkor, som särskild förvaltning, inskränkt dispositionsrätt, avkomsträtt för tredje person mm.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Vill Du ha kvalificerad rådgivning och skräddarsydda lösningar?

KONTAKTA OSS!

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.