Familjestiftelser Liechtenstein Insamlingsstiftelser Stiftelselagen

INSAMLINGSSTIFTELSER


Stiftelser erbjuder även ändamålsenliga former för insamlingsverksamhet.

Insamlingsstiftelser regleras i stiftelselagens kap 11, och skall stå under länsstyrelsens tillsyn.

Insamlingsstiftelser kan fritt samla in medel, förutsatt att vissa grundläggande villkor är uppfyllda:

  • Insamling av kontanta medel (ej kläder eller lösöre).
  • Stiftelsen skall främja ett på förhand bestämt ändamål.
  • Ändamålet måste vara varaktigt (ej för genomförande av tidsbegränsade arrangemang, t ex idrottsevenemang).
  • Ett upprop måste göras till den krets till vilken stiftelsen vänder sig för att få bidrag (allmänheten, anställda vid visst företag, medlemmar i viss förening, etc).

Inga särskilda krav finns vad gäller stiftelsens ändamål, förutom de generella regler som finns i stiftelselagen och rättspraxis vad gäller ändamåls giltighet (ändamålet får ej vara olagligt, anstötligt eller omöjligt att genomföra).

Insamlingsstiftelser med sk 'kvalificerat allmännyttigt ändamål' åtnjuter skattefrihet. Sådana ändamål är t ex:

  • Stärkande av rikets försvar
  • Forskningsverksamhet
  • Vård och uppfostran av barn
  • Undervisning eller utbildning
  • Hjälpverksamhet bland behövande
  • Vetenskaplig forskning
Kontakta oss för information.

Mer information om insamlingsstiftelser hittar Du här:

ETISKA RIKTLINJER

Etiska riktlinjer för insamlingsverksamhet har tagits fram av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 68 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. FRII verkar för etisk och professionell insamling. Nyckelord i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.

Här finner Du:

OSERIÖS INSAMLINGS-VERKSAMHET

I slutet av 1999 tog finanspolisen (FIPO) och organisationen Frivillig-organisationernas Insamlingsråd (FRII) initiativet till ett samarbete mot oseriös insamlingsverksamhet. Gruppen valde att kalla samarbetet Big Giving Money (BGM). I samarbetet har bl a deltagit representanter för FIPO, FRII, Länsstyrelsen i Stockholms län, Skattemyndigheten i Stockholm, Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI), Postgirot Bank, Konsumentverket, Ekobrottsmyndigheten (EBM), samt Justitie- och kulturdepartementen.


Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.