CAYMAN ISLANDS
Start Bolag Våra tjänster Beställa

CAYMAN ISLANDS EXEMPT COMPANY

1 Bolagslagstiftning: Companies Law (2002 Revision).
2 Bolagstyp: Exempt Company.
3 Aktiekapital: Normalt 50 000 USD, vilket är maximalt aktiekapital inom ramen för den lägsta avgiftsklassen för årliga avgifter till de lokala myndigheterna.
4 Årlig avgift till lokal myndighet:
Auktoriserat aktiekapital (USD) Årsavgift (USD)

<50 000 585
50 001 - 1 000 000 820
1 000 001 - 2 000 000 1 730
>2 000 000 USD 2 460
5 Bolagsskatt: Ingen, gäller åtminstone till mars 2016.
6 Tid för registrering: 3 - 5 dagar.
7 Minsta antal aktieägare: Minst en aktieägare, vilken kan vara en fysisk eller juridisk person. Nominella aktieägare (nominee shareholders) kan tillhandahållas.
8 Registered Office: Ja, bolaget måste ha en registrerad adress (Registered Office) i Cayman Islands, hos en licencierad managementfirma eller ett advokatkontor. Bolaget måste ockdå ha en lokal Registered Agent.
9 Styrelse (Directors): Minst en director, vilken kan vara en fysisk person eller ett bolag.
Måste bolaget föra ett register över styrelseledamöter? Ja.
Måste uppgifter om styrelseledamöter rapporteras till lokala myndigheter? Ja. Ett register över bolagets directors måste sändas in till registreringsmyndigheten, men är ej tillgängligt för allmänheten.
Krav vad gäller lokala styrelseledamöter/company secretary? Nej.
Tillåts nominee directors? Ja. Nominee directors kan tillhandahållas som extratjänst.
10 Behövs årlig bolagsstämma? Nej.
11 Årlig rapportering till lokala myndigheter: Alla bolag måste skicka in en årlig rapport (annual return), i form av ett enkelt intyg.
Måste årsredovisning upprättas och/eller revideras? Nej.
12 Måste årsredovisning inlämnas till myndighet? Nej.
13 Måste bolaget föra aktieägarregister? Ja. Registret skall förvaras hos bolagets registered office.
Måste aktieägarregister inlämnas till lokal myndighet? Nej.
Är aktieägarregistret öppet för allmänheten? Nej, men är tillgängligt för alla aktieägare.
14 Valutakontroll eller andra finansiella restriktioner? Nej.
15 Kan ett bolag flyttas in från en annan jurisdiktion? Ja.
16 Kan ett bolag flyttas ut till en annan jurisdiktion? Ja.
17 Språk: Engelska.
18 Konfidentialitet: Enligt sekretesslagen (Confidential Relationships (Preservation) Law är det ett brott att avslöja konfidentiell information eller att införskaffa eller försöka införskaffa konfidentiell information om ett bolag i Cayman Islands.
Denna konfidentialitet har dock naggats i kanten av senare lagstiftning och internationella rättshjälpsavtal (Mutual Legal Assistance Treaties) varigenom information kan utlämnas i samband med brott (även skattebrott).
19 Tillåts innehavaraktier (s k 'bearer shares')? Ja, men dessa måste deponeras hos en auktoriserad förvarare (custodian) i Cayman Islands, vilket medför ökade kostnader.
20 FÖRDELAR
  • Tillgång till högklassiga juridiska tjänster.
  • Ledande jurisdiktion för etablering av hedgefonder.
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.