UTDELNING FRÅN DOTTERBOLAG
Start Källskatt Skatteavtal Svensk skatt Avräkning Metoder Effektiv skatt

DOTTERBOLAG I UTLANDET

Skattemässiga avgöranden

Vid bedömning av skattesituationen är inte den lokala bolagsskatten ensamt avgörande. Lika viktigt är möjligheterna att ta hem vinst till moderbolaget utan belastning av källskatter. Därför är det viktigt att också beakta eventuella skatteavtal. Finns ett skatteavtal mellan Sverige och landet i fråga kan den totala skatteeffekten ofta nedbringas avsevärt.

Beskattning i flera led

Inkomst i ett utländskt dotterbolag blir föremål för beskattning i flera led innan den kan disponeras av moderbolaget.

  • Bolagsskatt i dotterbolaget
  • Eventuell källskatt på utdelning i dotterbolagets hemland
  • Inkomstbeskattning av mottagen utdelning hos det svenska moderbolaget

Skall vinsten delas ut till moderbolagets ägare tillkommer beskattning i ett fjärde led, när utdelningen beskattas hos aktieägarna.

Reducering av skatteeffekten

Den effektiva beskattningen kan i många fall reduceras genom

  • särskilda regler i svensk skattelagstiftning om skattefrihet för mottagna utdelningar
  • särskilda regler i dubbelbeskattningsavtak om nedsättning av källskatter mm
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.