MAURITIUS
Start Bolag Våra tjänster Beställa

GLOBAL BUSINESS COMPANY - CATEGORY 2

1 Bolagslagstiftning: Companies Act 2001, Financial Services Development Act 2001.
2 Bolagstyp: Global Business Company - Category 2 (GBC2)
3 Aktiekapital: Normalt 100 000 USD. Aktier behöver ej åsättas något värde (no par value). Auktoriserat aktiekapital benämns 'Stated Capital'.
4 Årlig avgift till lokal myndighet: 265 USD.
5 Bolagsskatt: Ingen.
6 Tid för registrering: 48 timmar. Lagerbolag finns tillgängliga.
7 Minsta antal aktieägare: Minst en aktieägare, vilken kan vara en fysisk eller juridisk person. Nominella aktieägare (nominee shareholders) kan tillhandahållas.
8 Registered Office: Ja, bolaget måste ha en registrerad adress (Registered Office) i Mauritius, hos en licencierad managementfirma eller ett advokatkontor.
9 Styrelse (Directors): Minst en director, vilken kan vara en fysisk person eller ett bolag.
Måste bolaget föra ett register över styrelseledamöter? Ja. Ett register över bolagets directors måste förvaras hos bolagets registered office, men är ej tillgängligt för allmänheten.
Måste uppgifter om styrelseledamöter rapporteras till lokala myndigheter? Nej.
Krav vad gäller lokala styrelseledamöter/company secretary? Nej.
Tillåts nominee directors? Ja. Nominee directors kan tillhandahållas som extratjänst.
10 Behövs årlig bolagsstämma? Ja.
11 Årlig rapportering till lokala myndigheter: Krävs ej om blaget innehar en Global Business Licence.
Måste årsredovisning upprättas och/eller revideras? Nej.
12 Måste årsredovisning inlämnas till myndighet? Nej.
13 Måste bolaget föra aktieägarregister? Ja. Registret skall förvaras hos bolagets registered office, men är tillgängligt endast för bolagets aktieägare
Måste aktieägarregister inlämnas till lokal myndighet? Ja.
Är aktieägarregistret öppet för allmänheten? Nej.
14 Valutakontroll eller andra finansiella restriktioner? Nej.
15 Kan ett bolag flyttas in från en annan jurisdiktion? Ja.
16 Kan ett bolag flyttas ut till en annan jurisdiktion? Ja.
17 Språk: Engelska.
18 Konfidentialitet: Bolagslagstiftningen (Companies Act 2001 och Financial Services Development Act (FSDA) föreskriver att information skall hållas konfidentiell. Undantag kan göras i fall där det kan visas att information behövs för utredning av vissa angivna kriminella verksamheter. Alla som arbetar på registreringsmyndigheten har svurit en ämbetsmannaed att skydda konfidentialiteten. Sökningar i bolagsregistret är ej tillåtna.
19 Tillåts innehavaraktier (s k 'bearer shares')? Nej.
20 FÖRDELAR
  • Ej nödvändigt att ha en bolagsordning.
  • Välreglerad jurisdiktion, befriad från skandaler.
  • Bolaget kan omvandlas till ett vanligt bolag (GBC1), vilket omfattas Mauritius skatteavtal med omvärlden.
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.