DOMINICA
Start Fakta Offshore Bilda bolag

OFFSHOREBOLAG I DOMINICA

Dominica är relativt nytt som offshoreland; offshorelagstiftningen (International Business Companies Act No. 10) antogs 1996. Landet erbjuder dock utmärkta villkor för företagsetablering.

S k International Business Companies registrerade i Dominica åtnjuter fullständig skattefrihet under en tjugoårsperiod. Jurisdiktionen är en självständig stat som (till skillnad från t ex Cayman Islands och British Virgin Islands) inte påverkas av eventuella politiska beslut i Storbritannien eller EU.

Konfidentialitet

Bolagslagstiftningen erbjuder fullständig konfidentialitet; brott mot sekretesslagarna medför stränga straff.

Såväl registrerade som innehavaraktier är tillåtna. Innehavaraktier måste deponeras på bolagets registrerade adress (Registered Office). Reviderad årsredovisning behöver inte insändas till de lokala myndigheterna.

Bolagslagstiftning

Registrering av bolag regleras i The International Business Companies Act från Juni 1996.

Ett offshorebolag i Dominica erbjuder följande:

Skattefrihet
 • Skattefrihet under tjugo år, innefattande frihet från alla lokala skatter och avgifter.
 • Ingen reavinstbeskattning
Rapportering mm
 • Ingen kontroll vad gäller in- och utförsel av valuta. Inga restriktioner vad gäller transfers till och från bankkonton.
Aktieägare
 • Inget minsta aktiekapital.
 • Innehavaraktier är tillåtna.
 • Vid emission av registrerade aktier förteckas dessa i bolagets aktiebok. Aktieboken är dock endast tillgänglig för bolagets aktieägare.
 • Minsta antal aktieägare är en (1).
 • Bolagsstämma kan hållas var som helst i världen.
 • Det finns inga formella krav vad gäller hållande av bolagsstämma. Om en stämma skall hållas kan tid och plats bestämmas av aktieägarna, och stämman kan hållas per telefon eller med elektroniska media.
Styrelse
 • Minsta antal styrelseledamöter (Directors) är en (1).
 • Bolag kan registreras som Directors (Corporate Directors).
 • Styrelsemöten kan hållas var som helst i världen.
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.