DUBAI
Start Bolag Våra tjänster Beställa

JEBEL ALI FREE ZONE OFFSHORE COMPANY

1 Bolagslagstiftning: Jebel Ali Free Zone (JAFZ) Offshore Company Regulations 2003.
2 Bolagstyp: JAFZ Offshore Company
3 Aktiekapital: Eftersom ett högre aktiekapital ej medför någon ökad kostnad, rekommenderas allmänt ett auktoriserat aktiekapital om 1 miljon AED.
4 Årlig avgift till lokal myndighet: 545 USD.
5 Bolagsskatt: Ingen.
6 Tid för registrering: 1-2 veckor.
7 Minsta antal aktieägare: Minst en aktieägare, vilken kan vara en fysisk eller juridisk person. Nominella aktieägare (nominee shareholders) kan tillhandahållas.
8 Registered Office: Ja, bolaget måste ha en registrerad adress (Registered Office) i Dubai, hos en licencierad managementfirma eller ett advokatkontor.
9 Styrelse (Directors): Minst en director, vilken kan vara en fysisk person eller ett bolag. Bolaget måste ha en Company Secretary.
Måste bolaget föra ett register över styrelseledamöter? Ja.
Måste uppgifter om styrelseledamöter rapporteras till lokala myndigheter? Ja. Ett register över bolagets directors måste sändas in till registreringsmyndigheten, men är ej tillgängligt för allmänheten.
Krav vad gäller lokala styrelseledamöter/company secretary? Nej.
Tillåts nominee directors? Ja. Nominee directors kan tillhandahållas som extratjänst.
10 Behövs årlig bolagsstämma? Ja.
11 Årlig rapportering till lokala myndigheter: Alla bolag måste ha löpande bokföring. Bokföringsmaterialet måste sparas i tio år från bokföringsdatum. Redovisningen måste godkännas av bolagets directors och undertecknas av en av dessa.
Måste årsredovisning upprättas och/eller revideras? Alla bolag måste utse en godkänd revisor, som skall granska redovisningen samt avge en rapport om densamma, i enlighet med gällande regler.
12 Måste årsredovisning inlämnas till myndighet? Nej.
13 Måste bolaget föra aktieägarregister? Ja. Registret skall förvaras hos bolagets registered office.
Måste aktieägarregister inlämnas till lokal myndighet? Nej.
Är aktieägarregistret öppet för allmänheten? Nej, men är tillgängligt för alla aktieägare.
14 Valutakontroll eller andra finansiella restriktioner? Nej.
15 Kan ett bolag flyttas in från en annan jurisdiktion? Ja.
16 Kan ett bolag flyttas ut till en annan jurisdiktion? Ja.
17 Språk: Engelska.
18 Konfidentialitet: Dubai har ingen särskild sekretesslag.
19 Tillåts innehavaraktier (s k 'bearer shares')? Nej.
20 FÖRDELAR
  • Inte medlem av OECD, inte utpekat av OECD som skatteparadis.
  • Inget informationsutbyte med andra länder.
  • 100% utländskt ägande tillåts.
  • Bolaget kan äga fastigheter på Palm Islands eller andra fastigheter som godkänts av nyndigheterna i JAFZ.
  • Uppehållstillstånd (residence visa) beviljas för en director, under förutsättning att bolaget upprätar ett kontor i JAFZ.
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.