SERIÖS SKATTEPLANERING MED HOLDINGBOLAG

LÄS MER
LÄS MER

BOKA TID FÖR
KONSULTATION

KONTAKTA ONLINE

VARNING FÖR FALLGROPAR

LÄS MER

ALLT OM OFFSHORE

LÄS MER

Bolagsbildning och internationell skattejuridik

PT Consultancy Sweden erbjuder skatteeffektiva lösningar för internationell affärsverksamhet.

Här kan Du bilda bolag i Sverige och internationellt samt öppna konto i utländska banker för Dig och Ditt företag.

Vi kan erbjuda etableringar i ett brett urval av jurisdiktioner offshore.

Vi tillhandahåller:

 • Bolagsbildning i Sverige
 • Registrering av bolag i utlandet (även offshore)
 • Utlandskonton
 • Konsultation rörande skattejuridik, skatteplanering och etablering offshore.

Skatteplanering

Att skatteplanera är mer eller mindre nödvändigt för dagens företagare.

Med kännedom om svenska och internationella skatteregler samt gällande dubbelbeskattningsavtal, kan skatteeffektivitet uppnås inom ramen för en internationell företagsstruktur.

Skatt är liksom övriga kostnader en konkurrensfaktor. Skall svenska företag - särskilt små och medelstora företag - kunna konkurrera på lika villkor, är det viktigt att inte betala mer skatt än vad som är absolut nödvändigt. Detta måste dock göras på ett intelligent sätt, utan att bryta mot gällande lagar och skatteregler.

För effektiv skatteplanering tillhandahåller vi bl a:

 • Holdingbolag och dotterbolag inom och utom EU
 • Bolagsstrukturer för skattefri hantering av royalty och utdelning
 • Offshore-bolag i Panama och andra sk skatteparadis
 • Stiftelser och truster i lågskatteländer

Bilda bolag offshore

Offshore-bolag, d v s bolag i lågskatteländer, har en rad viktiga och legitima användningsområden i det internationella affärslivet:

 • Ägarbolag i internationella företagsstrukturer med holdingbolag
 • Innehavare av immateriella rättigheter, som patent, varumärken och upphovsrätter
 • Ägare av fasta tillgångar utomlands
 • Registrering av fartyg i internationell trafik

Utlandskonton

Utländska banker erbjuder ofta förmånliga räntor förenat med hög banksekretess.

Behöver Du konto i en offshorebank kan vi assistera vid ansökan om konto.

 • Privatkonton med internetbank
 • Företagskonton
 • Betalkort (VISA-kort, Master Card)

Stiftelser och truster

Stiftelser och truster erbjuder flexibla former för egendomsförvaltning, vilka är användbara i en rad situationer:

 • Sammanhållande av egendom (t ex en fastighet eller ett företag) vid generationsskifte.
 • En utländsk stiftelse eller trust är ofta ett attraktivt alternativ för egendomsförvaltning för utlandssvenskar.
 • Skatteeffektiva lösningar för förvaltning av egendom i Sverige vid utflyttning ur landet.
 • Överföring av tillgångar från utlandssvenskar till hemmavarande släktingar, utan hämmande skatteeffekter.

SAJT-KARTA

BANKKONTAKTER - UTLANDSKONTON

Personligt bankkonto i Luxemburg
Företagskonto för offshorebolag med bankkort i utlandet
Myter om anonymitet
Så rapporteras utlandstransaktioner
Medgivandesysytemet avskaffat
Vilka handlingar krävs vid kontoansökan från svenskt företag?

BOLAGSBILDNING

Bolagsbildning
Handelsbolag
Kommanditbolag
Ekonomisk förening
Filial till utländskt bolag
Jämförelse av olika bolagsformer

DOTTERBOLAG I UTLANDET

Att bilda dotterbolag i utlandet
Skattemässiga avgöranden
Utländsk skatt
Skatteavtal (dubbelbeskattningsavtal)
Skatt i Sverige
Avräkning av utländsk skatt
Avräkningsmetoder
Total skatt på utdelning från dotterbolag i utlandet


SKATTEPLANERING MED INTERNATIONELLA HOLDINGBOLAG

Allt om holdingbolag
Holdingbolag - så funkar det
Utdelning till holdingbolag
Mottagande av kapitalvinst genom holdingbolag
Lämpliga holdingbolagsjurisdiktioner
Överföring av svenskt aktiebolag till holdingbolagsstruktur
Rättsfall angående spärregeln i IL53
Svenska regler - kapitalvinstbeskattning vid försäljning av svenskt aktiebolag till holdingbolag i utlandet

HOLDINGBOLAG Ï LUXEMBURG

Luxemburg i korthet
Holdingbolagsstruktur baserad i Luxemburg
Holdingbolag i Luxemburg (SOPARFI-bolag)
Bolagsbildning i Luxemburg - Våra tjänster

LÅGSKATTEBOLAG I CYPERN

Cypern i korthet
Cypern IBC's (International Business Companies)

LÅGSKATTEBOLAG I MALTA

Malta i korthet
Malta ITC's (International Trading Companies)

BOLAG I STORBRITANNIEN

Ett av världens främsta finanscentra
Registrering av bolag i England
Skatt i Storbritannien
Svensk skatt på utdelning från engelskt bolag
Svensk filial
Företagsledning
Hemvistbegreppet
Våra tjänster (Bolagsbildning i Storbritannien)


SKATTEPLANERING MED OFFSHOREBOLAG

Allt om offshore
Användning av offshore-bolag
Offshorebolag med innehavaraktier (Bearer Shares)
Konfidentialitet med offshorebolag
Att driva affärer i offshorebolag
Konsultverksamhet i offshorebolag

SVENSKA REGLER RÖRANDE OFFSHOREBOLAG

Skatteparadis?
Är det lagligt att äga offshore-bolag?
Kan ett offshore-bolag driva verksamhet i Sverige?
Offshorebolag med svensk filial - en återbändsgränd
Skatteuppläggen från helvetet - Varning för oseriösa s k 'lösningar'

DELÄGARBESKATTNING AV SVENSKA ÄGARE TILL OFFSHOREBOLAG

Beskattning av svenska delägare i offshore-bolag (CFC-regler)
Ny CFC-lagstiftning från 1 januari 2004: Länder som omfattas av regler om delägarbeskattning
ARKIV: Kommentar till förslag om nya CFC-regler (mars 2003)
ARKIV: Regeringens 'svarta lista' (mars 2003)
ARKIV: CFC-regler gällande t o m 31 december 2003

STARTA OFFSHOREBOLAG - VÅRA TJÄNSTER

Bolagsbildning offshore
Offshore Management - Managementtjänster
Offshore Banking - Bankrelationer
Offshorebolag - Beställning steg för steg
Skatteuppläggen från helvetet - Varning för oseriösa s k 'lösningar'

OFFSHORE STARTPAKET

Offshore startpaket (Offshore-bolag, bankkonto, betalkort och adress i utlandet)
Offshore startpaket - adress i utlandet
Offshore startpaket - bankkonto och betalkort
Offshore startpaket - offshore-bolag


OFFSHOREBOLAG I
ANTIGUA OCH BARBUDA

Antigua och Barbuda i korthet
Introduktion till Antigua och Barbuda
Offshore-lagstiftning i Antigua och Barbuda
Registrering av offshore-bolag i Antigua och Barbuda

OFFSHOREBOLAG I BAHAMAS

Bahamas i korthet
Bahamas IBC's (International Business Companies)

OFFSHOREBOLAG I BELIZE

Belize i korthet
Belize IBC's (International Business Companies)

OFFSHOREBOLAG I BERMUDA

Bermuda i korthet
Skattebefriade bolag i Bermuda (Bermuda Exempt Companies)

OFFSHOREBOLAG I
BRITISH VIRGIN ISLANDS (BVI)

British Virgin Islands (BVI) i korthet
British Virgin Islands (BVI) IBC's (International Business Companies)

OFFSHOREBOLAG I CAYMAN ISLANDS

Cayman Islands i korthet
Skattebefriade bolag i Cayman Islands (Cayman Islands Exempt Companies)

OFFSHOREBOLAG I DOMINICA

Dominica i korthet
Introduktion till Dominica
Offshore-lagstiftning i Dominica
Registrering av offshore-bolag i Dominica

OFFSHOREBOLAG I DUBAI

Dubai i korthet
Offshorebolag i Dubai (JAFZ Offshore Company)

OFFSHOREBOLAG I GIBRALTAR

Gibraltar i korthet
Gibraltar - Skatteparadis i EU
Gibraltar - Skattebefrielse (Tax Exempt)
Gibraltar - Non Resident Companies
Gibraltar - Registrera bolag
Gibraltar - Virtuellt kontor

OFFSHOREBOLAG I GUERNSEY

Guernsey i korthet
Skattebefriade bolag i Guernsey (Guernsey Exempt Company)

OFFSHOREBOLAG I HONG KONG

Hong Kong i korthet
Hong Kong - Ett ledande affärscentrum i Östasien
Hong Kong - Beskattning
Hong Kong - Bolagslagstiftning
Hong Kong - Registrera bolag
Hong Kong - Våra tjänster (Bolagsbildning mm)
Hong Kong - Virtuellt kontor

OFFSHOREBOLAG I ISLE OF MAN

Isle of Man i korthet
Skattebefriade bolag i Isle of Man (Isle of Man Exempt Company)

OFFSHOREBOLAG I JERSEY

Jersey i korthet
Skattebefriade bolag i Jersey (Jersey Exempt Company)

OFFSHOREBOLAG I MARSHALL ISLANDS

Marshallöarna (Marshall Islands) i korthet
Marshall Islands IBC's (International Business Companies)

OFFSHOREBOLAG I MAURITIUS

Mauritius i korthet
Mauritius GBC2 (Global Business Company - Category 2)

OFFSHOREBOLAG I NEVIS

Nevis i korthet
Introduktion till Nevis
Offshore-lagstiftning i Nevis
Registrering av offshore-bolag i Nevis

OFFSHOREBOLAG I NIUE

OBS! All offshoreverksamhet i Niue upphör den 31 december 2006!

Niue i korthet
Niue IBC's (International Business Companies)

OFFSHOREBOLAG I PANAMA

Panama i korthet
Panama - ett av världens främsta offshorecentra
Bolagslagstiftning i Panama
Decree Law No.5
Registrering av offshore-bolag i Panama

OFFSHOREBOLAG I SAMOA

Samoa i korthet
Samoa IBC's (International Business Companies)

OFFSHOREBOLAG I SEYCHELLERNA

Seychellerna i korthet
Seychellerna IBC's (International Business Companies)

OFFSHOREBOLAG I
TURKS AND CAICOS ISLANDS

Turks and Caicos Islands i korthet
Skattebefriade bolag i Turks and Caicos Islands (Turks and Caicos Islands Exempt Companies)


STIFTELSER

Användningsområden för stiftelser
Familje-stiftelser
Offshore-stiftelser (Liechtenstein)
Insamlings-stiftelser
Stiftelselagen

TRUSTER

Användningsområden för truster
Vad är en trust?
Olika typer av truster
Beskattning av trusten
Beskattning av förmånstagare
Stiftarens inflytande
Stiftarens rättigheter i praxis


PT CONSULTANCY SWEDEN

Om företaget
Kontakta oss
Prislista
PGP
Länkvänner
NyhetsarkivDu är besökare nummer

© 2007 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.